Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekty

Warsztaty ekologiczne dla uczniów LO

W poniedziałek 13.11. odbyły się warsztaty pt. „Rola ekosystemów wodnych. Badanie wybranych właściwości wody”, które prowadził przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego pan Paweł Cieśla. W dwugodzinnych warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy 1a i 1b.

(więcej…)

MŁODZIEŻ LO TUCHÓW DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii”. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja do finansowania tego zadania wynosi 8000 zł. Realizacja zadania odbywa się w dniach 6.11. – 30.11.2023 r.

(więcej…)

Webinaria poświęcone polskim obiektom na liście UNESCO

W bieżącym roku szkolnym Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Ligą Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce i wieloma instytucjami kultury oraz ze wsparciem eksperckim Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprosił szkoły stowarzyszone w UNESCO do udziału w webinariach poświęconych polskim obiektom na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

(więcej…)

Erasmus+ Wymiana w Estonii

W dniach 9 – 14 października uczennice naszego LO (Nina Bielak, Julia Nalepka, Martyna Sukiennik i Ewa Zoń) wraz z opiekunkami (Iwoną Sandecką i Lucyną Ryndak) przebywały na wymianie międzynarodowej w szkole partnerskiej Uhisgümnaasium w miejscowości Pärnu w Estonii. 🇧🇪🇪🇪🇵🇱🇵🇹🇹🇷🇭🇺

(więcej…)

Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V

5 września br. rozpoczyna się rekrutacja na formy wsparcia w ramach projektu: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale wkładu własnego Powiatu Tarnowskiego:

(więcej…)

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU MÓJ ROZWÓJ – MOJA PRZYSZŁOŚĆ II.

W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie zakończyliśmy realizację projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II” współfinansowanego w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

(więcej…)
Skip to content