Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekty

Lubimy pomagać!

Nasza szkoła włączyła się w akcję charytatywną „ŚWIĄTECZNE KARTKI DOBROCZYNNE”. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji przekazujemy podziękowania od organizatorów – Stowarzyszenia SURSUM CORDA.

(więcej…)

Grant 3 w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie na realizację Grantu 3 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na zajęcia indywidualne i grupowe z młodzieżą borykającą się z problemami w związku ze skutkami pandemii COVID -19.

(więcej…)

WYJAZD PROJEKTOWY DO KRAKOWA

W poniedziałek 28.11.2022 r., odbyła się wycieczka do Krakowa do British Council w ramach projektu: „Mój rozwój – moja przyszłość”. British Council jest brytyjską międzynarodową organizacją zajmującą się relacjami kulturowymi, oferuje również różnorodne możliwościami edukacyjne. W wycieczce wzięły udział uczennice z klas: 2a i 2b. Celem wyjazdu było poznanie różnych aspektów kultury brytyjskiej oraz przełamanie barier w mówieniu w języku angielskim w sytuacji pozaszkolnej.

(więcej…)
Skip to content