Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Webinaria poświęcone polskim obiektom na liście UNESCO

W bieżącym roku szkolnym Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Ligą Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce i wieloma instytucjami kultury oraz ze wsparciem eksperckim Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprosił szkoły stowarzyszone w UNESCO do udziału w webinariach poświęconych polskim obiektom na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Webinaria są prowadzone przez wykładowców którzy są bezpośrednio związani z tymi obiektami , zajmują się ich promocją i popularyzacją problematyki Światowego Dziedzictwa w Polsce i są zaangażowane w prawidłowe utrzymanie tych obiektów, zgodnie z wymogami Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r.
Nasze Liceum jest szkołą stowarzyszoną w UNESCO i skorzystaliśmy z zaproszenia. 7 listopada klasa 2 B uczestniczyła w webinarium : „Kościoły Pokoju – skarb, którego miało nie być.”
Wykładowcą był ksiądz Paweł Meler. Opowiadał o Kościołach Pokoju na Dolnym Śląsku.

Skip to content