Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wyjazd z Programu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V”

Realizacja programu Bądź EKO V w tym roku szkolnym zakończyła się ciekawym akcentem, to jest wyjazdem edukacyjnym 15 uczennic na warsztaty do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Jastrzębi i Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, który odbył się dnia 27.05. Nasze uczennice z kl. 2d z grupy medycznej wraz młodzieżą z CKZiU w Tuchowie oraz ZSP w Ryglicach uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – pana Tomasza Gawlika i pana Wojciecha Sanka.

W Centrum Edukacji w Jastrzębi uczniowie m.in. próbowali rozpoznawać ptaki, rozróżniając wydawane przed nie dźwięki oraz mogli zgłębiać ich zwyczaje związane z występowaniem i corocznym przemieszczaniem się. Potem wędrując ścieżką w koronach drzew w Ciężkowicach można było podziwiać piętrowość lasu, rozpoznawać typowe gatunki w nim występujące oraz zmiany chorobowe spowodowane obecnością jemioły – półpasożytniczej rośliny atakującej różne drzewa lub powstałe w wyniku np. niedoboru wody. Następnie pojechaliśmy do Parku Zdrojowego w

Ciężkowicach, gdzie mogliśmy pospacerować alejkami ogrodu sensorycznego, posiedzieć w tężni czy wykorzystać brodziki z wodami mineralnymi albo poćwiczyć na siłowni zewnętrznej. Czas spędzony w Parku Zdrojowym był zbyt krótki aby w pełni wykorzystać jego atrakcje, gdyż trzeba było się udać do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach na interaktywną wystawę Ziemia – Woda – Powietrze, która w niezwykle ciekawy sposób pozwoliła zaznajomić się z istotnymi problemami ekologicznymi. Uczniowie zwiedzili również Eko Galerię z ekspozycjami stałymi i czasowymi oraz obejrzeli krótkie filmy o ekosystemie wodnym i wybranych Parkach Narodowych. Dla wszystkich uczniów te kilka godzin bezpośredniego kontaktu ze zjawiskami przyrodniczymi pozwoliło wzbogacić wiedzę o naszym regionie Małopolski, kształtować kulturę ekologiczną oraz wyrabiać poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne – florę i faunę i nieożywione zasoby przyrody. Opiekunem wyjazdu była Teresa Podraza – nauczycielka biologii realizująca projekt Bądź EKO V w LO.

Skip to content