Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Warsztaty dotyczące poznania i wykrywania składników chemicznych w produktach żywnościowych.

W listopadzie uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie brali udział w zajęciach teoretycznych i warsztatach dotyczących  poznania i wykrywania składników chemicznych w produktach żywnościowych.

Zajęcia te miały na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat metod analizy chemicznej, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności.

Dzięki zakupionemu sprzętowi w ramach projektu młodzież badała zawartość azotanów
i metali ciężkich w owocach, warzywach, mięsie ekologicznym, które pochodzą od lokalnych sprzedawców i porównywała z zawartością tych składników z produktami przetwarzanymi np. z hipermarketów.

Młodzież z zainteresowaniem wykonywała proponowane ćwiczenia. Tak jak przewidywaliśmy badania wykazały, że produkty z hipermarketów są bardziej przetworzone
i zawierają więcej związków chemicznych niż te, które pochodzą od lokalnych sprzedawców.

Metale ciężkie, związki chemiczne w dużej mierze wpływają na jakość produktów spożywczych. Wpływają również na środowisko przez zanieczyszczenie gleby czy wód gruntowych.

Dzięki tym warsztatom uczniowie mają świadomość negatywnego wpływu obecności związków chemicznych, metali ciężkich w produktach spożywczych na ich jakość i wartość odżywczą. Nauczyli się świadomie dokonywać wyboru, doceniać rolnictwo bazujące na lokalnych tradycjach, zbliżone do ekologicznych upraw.

Warsztaty były prowadzone przez panią T. Podrazę, M. Wójcik, A. Szklanny w ramach zadania: “Młodzież LO Tuchów dla środowiska przyrodniczego” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii.

Skip to content