Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rada Rodziców

Przewodniczący RR: Łukasz Włodarz
Z-ca przewodniczącego RR: Katarzyna Jasikowska

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na 50 zł. Pieniądze te przeznaczane są głównie na nagrody dla uczniów, ale także na dofinansowania do wyjazdów i imprez szkolnych. Wpłat można dokonywać w szkole w księgowości lub na konto, poniżej dane do przelewu.

Rada Rodziców przy LO Tuchów
ul. Jana Pawła II 10
33-170 Tuchów

numer konta: 30 8627 0001 2023 9002 9378 0001
(w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka i klasa)

Skip to content