Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MŁODZIEŻ LO TUCHÓW DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zadanie realizowane jest w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii”. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja do finansowania tego zadania wynosi 8000 zł. Realizacja zadania odbywa się w dniach 6.11. – 30.11.2023 r.

Podstawowe cele:

 1. Podniesienie wiedzy z zakresu zanieczyszczeń środowiska i ich zapobieganiu.
 2. Podniesienie wiedzy o funkcjonowaniu i roli lasu, o stanie czystości powietrza, gleb i wód, obecności różnych składników chemicznych w żywności.
 3. Poszerzenie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności szkolnej i pozaszkolnej na temat zrównoważonego rozwoju, wpływu działalności człowieka na degradację środowiska oraz korzyści wynikających z prawidłowej gospodarki zasobami przyrody.
 4. Zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników jak również zachęcanie ich do podejmowania bardziej zrównoważonych, ekologicznych działań w życiu codziennym.

Realizacja zadania obejmuje:

 1. Zajęcia teoretyczne i warsztaty dotyczące stanu, właściwości i ochrony gleb i wód.
 2. Zajęcia teoretyczne i warsztaty dotyczące poznania i wykrywania składników chemicznych w produktach żywnościowych.
 3. Warsztaty tematyczne: Jak wykonać ozdoby świąteczne.
 4. Zakup odczynników i pomocy dydaktycznych.
 5. Wyjazd do CEP-L w Jastrzębi na warsztaty terenowe.
 6. Konkurs plakatowy: Światowy Dzień Drzewa.
 7. Konkurs na przedmiot wykonany z materiałów traktowanych jako odpady: Nie wyrzucaj, wykorzystaj ponownie.
 8. Konkurs na ulotkę o treści ekologicznej: Jak chronić lokalne środowisko.
 9. Akcja rozdawania ulotek i wyrobów przygotowanych z surowców wtórnych wśród mieszkańców Tuchowa i gminy.
 10. Kampania edukacyjna dla uczniów LO podsumowująca wyniki projektu. Zaangażowanych do realizacji zadania jest bezpośrednio 200 uczniów LO, a docelowo 1000 osób – uczniów i mieszkańców miasta Tuchowa i gminy.

Regulamin konkursów

Skip to content