Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Matura

Egzamin maturalny  w Formule 2023

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego znajdują się na stronach:

📥Informator o egzaminie maturalnym
📥Komunikat o harmonogramie
📥Najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym w 2023 oraz 2024 r.
📥Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r.
📥Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.
📥Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r. 

W roku szkolnym 2023/2024 absolwent liceum uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli na egzaminie maturalnym:

  • otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i ustnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  • przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Skip to content