Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dni kultury

Dni Kultury to cykliczna impreza, która w naszej szkole odbywa się co roku już blisko 40 lat. Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli prof. Agnieszka Kowalik i prof. Jan Gogola. Wydarzenie to polega na rywalizacji klas w różnorakich konkursach naukowych, artystycznych oraz sportowych. Przez lata sposób organizacji ewoluował od wystaw, przedstawień teatralnych, konkursów recytatorskich czy festiwalu piosenek do małych produkcji filmowych, realizacji teledysków, spotów reklamowych, konkursów tańca czy wreszcie projektów multimedialnych opracowywanych na kilka tygodni przed samymi Dniami Kultury. Tematyka Dni Kultury związana jest z rocznicami obchodzonymi pod auspicjami UNESCO, jako że nasza szkoła jest szkołą stowarzyszoną z tą organizacją.


PROGRAM DNI KULTURY 2023
26-27 stycznia

PRACE KONKURSOWE DO OCENY (termin oddania prac 19 stycznia 2023 r.)

KONKURS NA SPOT (FILMIK) REKLAMOWY  O SZKOLE

 ” ŻYCIE UCZNIA KOPERNIKA”- który ma odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto być w tej szkole?

Czas trwania filmu: do 5 min.,

Spoty należy dostarczyć do p. K. Armatys lub p. P. Słowika w formie linku lub na pen drivie do 19 stycznia. Kryteria oceny: 1.montaż i dźwięk 2.interpretacja  3.scenariusz/gra aktorska/ oryginalność pomysłu.

KONKURS NA ETIUDĘ FILMOWĄ/ FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

 ” NASTOLATEK SZCZĘŚLIWY-NASTOLATEK NIESZCZĘŚLIWY”- klasy przygotowują krótki filmik na temat jak dbać o kondycję psychiczną współczesnego młodego człowieka.

Czas trwania filmu:  5 min.-7 min.,

Filmy należy dostarczyć do p. K. Armatys w formie linku lub na pendrivie do 19 stycznia. Kryteria oceny: 1.montaż i dźwięk 2.interpretacja  3.scenariusz/gra aktorska/ oryginalność pomysłu.


26 STYCZNIA (CZWARTEK)

Godz. 8.00- 10.00, sala gimnastyczna
KONKURS TAŃCA

Klasy przygotowują AEROBIC- układ choreograficzny do wylosowanej piosenki. W konkursie bierze udział  minimum 6 uczniów z klasy. Czas wykonania: max. 5 min; Kryteria oceny: 1.synchronizacja, rytmiczność
i choreografia, 2. stroje, 3.oryginalność.

Godz. 9:00-  sale lekcyjne , wystawy;
„POZNAJ HISTORIĘ TUCHOWA”

Klasy przygotowują pracę plastyczną przedstawiającą historię miasta Tuchowa. Prace stworzą galerię odnalezionych w przeszłości i związanych z Tuchowem: osób, miejsc, obiektów architektury, faktów, wydarzeń, wspomnień.

Sposób wykonania: karton formatu minimum A2, kompozycja i technika wykonania dowolne, szczególnie cenne będą stare zdjęcia przedstawiające dawny Tuchów, odnalezione na przykład w rodzinnych albumach.

Każda praca prezentowana będzie przed komisją oceniającą wg kryteriów: 1) zgodność z tematem, zawartość merytoryczną, praca jako źródło wiedzy o historii Tuchowa; 2) staranność wykonania 3) pomysłowość, oryginalność w ujęciu tematu. Pytania dotyczące realizacji proszę kierować do p. M.Mikos.

Godz. 10:30-12.00, aula
KONKURS PIOSENKI AKTORSKIEJ- utwór słowno-muzyczny, w którym wokalista wykorzystuje aktorskie środki wyrazu obok środków muzycznych. Istotna jest tu aktorska interpretacja tekstu.

Klasy wykonują wybrany z listy utwór. Każda piosenka może być śpiewana maksymalnie dwa razy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje również możliwość zgłoszenia samodzielnie wybranej piosenki po wcześniejszej konsultacji z p. I. Sandecką lub p. K. Armatys   

Kryteria  oceny:1) aktorska interpretacja utworu 2) czystość dźwięku i dykcja 3) wkład pracy
w przygotowanie.

Pendrive z ewentualnym podkładem muzycznym proszę przekazywać do p. K. Armatys do 23 stycznia.


27 STYCZNIA (PIĄTEK)

Godz. 8.00-9.30, sala gimn.
SPORT NA WESOŁO

Każda klasa wytypuje do rozgrywek drużynę składającą się z: dziewcząt i chłopców
Konkurencje i kryteria oceniania ustalają nauczyciele wychowania fizycznego.

Godz. 9.00  sale lekcyjne,
PREZENTACJE, WYSTAWY

Każda klasa wybiera JEDEN z  tematów poniżej i opracowuje go. Wyniki swoich badań, obserwacji prezentują komisji oceniającej, w dowolnej formie np. wystawa, doświadczenie, prezentacja multimedialna itp.

1) Bioróżnorodność – co już utraciliśmy, co możemy jeszcze uratować
2) Woda jako największy problem i wyzwanie współczesnego świata
3) Odpady – wielki cywilizacyjny problem nie tylko wielkich aglomeracji XX i XXI wieku

Kryteria oceny: 1) zawartość merytoryczna, 2) wkład pracy, 3) oryginalność

Godz. 10.00- 12.30, aula 
PAN TADEUSZ

Klasy przedstawiają wybrany przez siebie fragment lub fragmenty z wylosowanej Księgi Pana Tadeusza. Forma przedstawienia dowolna (teatr cieni, teatr lalkowy, tradycyjne przedstawienie teatralne, pantomima itp.)

Kryteria oceny: 1) aktorstwo, 2) scenografia- wkład pracy i zaangażowanie, 3) kreatywność

13.00, sala gimn.- OGŁOSZENIE WYNIKÓW DNI KULTURY


UWAGI OGÓLNE : 

1. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik. W każdej konkurencji jest do zdobycia 45 pkt.,

2. Podczas występów i prezentacji należy zachować zasady bezpieczeństwa

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury

4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany. 

5. Wystawy będą oceniane pod kątem: oryginalności i różnorodności pomysłów, wartości dydaktycznej poszczególnych form działania, zawartości treści związanych z danym tematem, stopnia zaangażowania klasy.

 

PIOSENKA AKTORSKA JEDNA DO WYBORU

1. Pamiętajcie o ogrodach

tekst Jonasz Kofta, muz. Jan Pietrzak,

2. Oczy tej małej

tekst Agnieszka Osiecka, muz. Zygmunt Konieczny,

3. W moim magicznym domu

tekst Magdalena Czapińska, muz. Janusz Strobel

4. Jeżeli kochać to nie indywidualnie

tekst Jeremi Przybora, muz. Jerzy Wasowski,

5. Rap na P.P.A

W. Młynarski, Jerzy Derfel – Wojciech Młynarski,

6. Murzyn w Głownie

muz. Afric Simone, tekst Jan Brzechwa,

7. Do prostego człowieka

tekst Julian Tuwim, muz. Akurat,

8. Nie chcę więcej

muz. P. Rubik, W. Korcz, tekst Dariusz Rogalski

9.Song sprzątaczki

tekst Jonasz Kofta, muz. Krzysztof Paszek,

10. Czy te oczy mogą kłamać

muz. J. Pietrzak, tekst. A. Osiecka,

11. W prosektorium najweselej jest nad ranem

muz. Janusz Bogacki, tekst Maciej Zembaty,

12. Ballada o chirurgii plastycznej

muz. J. Derfel, tekst W. Młynarski,

13. Grande Valse Brillante

muz. Zygmunt Konieczny, tekst Julian Tuwim,

14. Przeklnę cię

muz. J. Wasowski, teks J. Przybora,

15. Tańczę na stole

R. Przemyk

16. Całujcie mnie wszyscy…

Tuwim dla dorosłych, Teatr Roma,

17. Metro, Bluzwis

18. Metro, Uciekali

19. Metro, Kolejka

20. J. Stuhr, Śpiewać każdy może

21. K.Groniec, Deus ex machina

22. K. Groniec, Króliczek

23.Szałapak,

Duet miłosny pchły i słonia;

24. Grajmy Panu

25. Marta Bizon,

Cymes;

26. Ballada o Szmuliku

Grupa Rafała Kmity,

27. Pieśń o toksycznej Niani,

28. Pieśń Kozacza

J. Bończyk,

29. Baranek

30. Magdy Umer i A. Poniedzielskiego; Miłość w wieku Deleta


W związku sytuacją pandemiczną przez ostatnie dwa lata Dni Kultury nie mogły się odbyć. Poniżej przedstawiamy kilka filmów z wcześniejszych edycji tego projektu.

Skip to content