Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dni kultury 2024

Dni Kultury to cykliczna impreza, która w naszej szkole odbywa się co roku już blisko 40 lat. Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli prof. Agnieszka Kowalik i prof. Jan Gogola. Wydarzenie to polega na rywalizacji klas w różnorakich konkursach naukowych, artystycznych oraz sportowych. Przez lata sposób organizacji ewoluował od wystaw, przedstawień teatralnych, konkursów recytatorskich czy festiwalu piosenek do małych produkcji filmowych, realizacji teledysków, spotów reklamowych, konkursów tańca czy wreszcie projektów multimedialnych opracowywanych na kilka tygodni przed samymi Dniami Kultury. Tematyka Dni Kultury związana jest z rocznicami obchodzonymi pod auspicjami UNESCO, jako że nasza szkoła jest szkołą stowarzyszoną z tą organizacją.


PROGRAM DNI KULTURY 7-9 lutego

Do 5 lutego należy oddać następujące prace konkursowe i pliki:

– film z wybranym obrzędem, tradycja lub zwyczajem z „Chłopów”

– prezentację „Bezpiecznie korzystam ze smartfona” (klasa może nadać własny tytuł)

Kryteria oceny:
– zawartość merytoryczna (zgodność z tematem, wyczerpanie tematu)
– estetyka, czytelność
– innowacyjność (praca przyciągająca uwagę, pomysłowość)

– podkład muzyczny do tańca

podkład muzyczny do piosenki

7 LUTEGO (ŚRODA)

10.45, sala gimn., SPORT NA WESOŁO

Każda klasa wytypuje do rozgrywek drużynę składającą się z: dziewcząt i chłopców.
Konkurencje i kryteria oceniania ustalają nauczyciele wychowania fizycznego

 10.45, korytarz, ROK POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Sejm RP ustanowił, że rok 2024 będzie objęty patronatem Polskich Olimpijczyków
Klasy przygotowują wystawy (w dowolnie wybranej formie) nt. reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich

Kryteria oceniania:
1) zgodność z tematem, zawartość merytoryczną,;
2) staranność wykonania
3) pomysłowość, oryginalność w ujęciu tematu

8 LUTEGO (CZWARTEK)

8.00, sala gimn., KONKURS TAŃCA 

Klasy przygotowują SCENĘ TAŃCA Z WYLOSOWANEGO FILMU. Podkłady należy dostarczyć do 5 lutego do p. K. Armatys lub p. P. Słowika w formie linku lub na pen drivie. 

Kryteria oceny:
1.synchronizacja, rytmiczność i choreografia,
2. stroje,
3.oryginalność. 

9:30, sala gimn., KONKURS FILMOWY

100 ROCZNICA OTRZYMANIA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA PRZEZ W.S.REYMONTA;
Klasy przygotowują film przedstawiający wybrany obrzęd, zwyczaj lub tradycję (np. ślub i wesele, Wigilia i Boże Narodzenie, Wielkanoc, Kiszenie kapusty, Zaduszki, Ostatki, Boże Ciało, Darcie pierza, Wykopki, Żniwa, obrzęd „zamawiania” noworodka, zajmowanych miejscach w kościele itp.)
z ”Chłopów” W. S. Reymonta.

Film nie może być dłużysz niż 6 min.

Filmy należy dostarczyć do p. K. Armatys lub p. P. Słowika w formie linku lub na pen drivie do 5 lutego.

Kryteria oceny:
1.montaż i dźwięk
2.interpretacja 
3.scenariusz/gra aktorska/ oryginalność pomysłu. czas trwania filmu: do 6 min.,

11:00, korytarz, WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH

Klasy przygotowują wariację, interpretację, impresję jednego wybranego przez siebie obrazu malarza  Józefa Chełmońskiego (np. Babie lato, Bociany, Burza, Czajki, Czwórka, Noc gwiaździsta, Powitanie słońca, Żurawie itp.). Technika wykonania pracy dowolna (obraz olejny, akwarela, kollage, grafika, szkic itp.). OBOWIĄZKOWO, w formie zdjęć, plików roboczych lub filmu należy zaprezentować postępy w wykonywaniu obrazu. Komisja zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji,
w przypadku stwierdzenia braku samodzielności wykonania pracy..

Kryteria  oceny:
1) interpretacja dzieła i jej uzasadnienie
2) walory artystyczne
3) wkład pracy w przygotowanie.

9 LUTEGO (PIĄTEK)

8.00, sala gimn., SZKOLNY OMNIBUS 

Interaktywny konkurs wiedzy ogólnej. Każdą klasę reprezentuje trzy osoby, które w czasie rzeczywistym odpowiadać będą na pytania dotyczące wiedzy ogólnej. Konkurs odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy interaktywnej.

9.30, sala gimn, WIOSENNY MAKE-UP

Klasy wykonują wiosenny makijaż na modelu na żywo. Każda klasa zapewnia sobie niezbędne materiały do wykonania makijażu. Na wykonanie zadania klasy mają 1 godzinę. Model będzie prezentował wykonanie przed komisją.

Kryteria  oceny:
1) estetyka wykonania
2) oryginalność i pomysłowość
3) wkład pracy w przygotowanie.

10.30, sala gimn., KONKURS PIOSENKI- 80’ ROCK

Klasy wykonują JEDNĄ spośród wylosowanych piosenek.

Kryteria  oceny:
1) interpretacja utworu
2) czystość dźwięku i dykcja
3) wkład pracy w przygotowanie.
Pendrive z podkładem muzycznym proszę przekazywać do p. K. Armatys do 5 lutego.

12.15, sala gimn.- OGŁOSZENIE WYNIKÓW DNI KULTURY

UWAGI OGÓLNE : 

1. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik. W każdej konkurencji jest do zdobycia 45 pkt.
2. Podczas występów i prezentacji należy zachować zasady bezpieczeństwa
3. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury
4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany. 
5. Wystawy będą oceniane pod kątem: oryginalności i różnorodności pomysłów, wartości dydaktycznej poszczególnych form działania, zawartości treści związanych z danym tematem, stopnia zaangażowania klasy.

Przydział sal lekcyjnych

1a- sala 4
1b- sala 32
1c- sala 20
1d- sala 23
2a- sala 19
2b- sala 35
2c- sala 37
3a- sala 27
3b- sala 38
3c- sala 40
4c- sala 36
4a- sala 22
4b- sala 6


DNI KULTURY 2023 

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią wszyscy nauczyciele i uczniowie, którzy choć raz uczestniczyli w Dniach Kultury z niecierpliwością czekali na tegoroczną edycję. Jak zawsze tak i tym razem największe emocje budził rozpoczynający wydarzenie konkurs tańca, w tym roku miał to być aerobic do muzyki z lat `90. Wszystkie klasy przygotowały piękne układy, a jury jak zwykle nie miało łatwego zadania. Po chwili przerwy wszyscy spotkaliśmy się w szkolnej auli w oczekiwaniu na występy uczniów prezentujących piosenki aktorskie. Ten konkurs stał na równie wysokim poziomie i przyznano, aż trzy pierwsze miejsca. Kolejny dzień to sportowe zmagania na wesoło. Żadna klasa nie chciała sprzedać łatwo skóry, a najlepsze okazały się klasy czwarte. Na koniec ponownie zasiedliśmy na auli gdzie klasy przedstawiały poszczególne księgi Pana Tadeusza. W między czasie w salach organizowano wystawy o historii Tuchowa, oraz prezentacje i wystawy na tematy, związane ze zrównoważonym rozwojem, które realizowane były wcześniej na wykładach on-line organizowanych dla szkół stowarzyszonych z UNESCO. Jeszcze przed początkiem Dni Kultury uczniowie musieli dostarczyć spoty reklamujące LO oraz etiudy filmowe pt.” Nastolatek szczęśliwy – nastolatek nieszczęśliwy”.

Organizatorzy z nutką niepewności i obawy wyczekiwali poszczególnych konkurencji ponieważ tak naprawdę tylko czwarte klasy pamiętały to kultowe wydarzenie, a okres pandemicznej przerwy wpłynął negatywnie na umiejętność współpracy i współdziałania w grupie przy tworzeniu poszczególnych projektów. Młodzież jednak nie zawiodła i wzniosła się na wyżyny, z czego jesteśmy bardzo dumni i uradowani.

Dziękujemy wszystkim klasom za zaangażowanie, uczciwą rywalizację i niepowtarzalną atmosferę. Dziękujemy za wysoki poziom prezentowany we wszystkich konkurencjach. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok!

Materiały z dni kultury można znaleźć na szkolnym YouTube i Facebooku

Tegoroczne konkurencje:

– KONKURS NA SPOT (FILMIK) REKLAMOWY  O SZKOLE ” ŻYCIE UCZNIA KOPERNIKA”- który ma odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto być w tej szkole
– KONKURS NA ETIUDĘ FILMOWĄ/ FILM KRÓTKOMETRAŻOWY” NASTOLATEK SZCZĘŚLIWY-NASTOLATEK NIESZCZĘŚLIWY”
– KONKURS TAŃCA
– WYSTAWA„POZNAJ HISTORIĘ TUCHOWA”
– KONKURS PIOSENKI AKTORSKIEJ
– SPORT NA WESOŁO
– PREZENTACJE, WYSTAWY

1) Bioróżnorodność – co już utraciliśmy, co możemy jeszcze uratować
2) Woda jako największy problem i wyzwanie współczesnego świata
3) Odpady – wielki cywilizacyjny problem nie tylko wielkich aglomeracji XX i XXI wieku
– PAN TADEUSZ Klasy przedstawiają wybrany przez siebie fragment lub fragmenty z wylosowanej Księgi Pana Tadeusza

Klasyfikacja DNI KULTURY 2023

Skip to content