Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

BĄDŹ EKO V

            W dniu 01.03.2023 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” z zakresu edukacji ekologicznej w latach 2022-2025 na terenie województwa małopolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.


Regulamin uczestnictwa w projekcie
Regulamin konkursu fotograficznego
Regulamin konkursu TEST EKOlogiczny
Regulamin konkursu GRA planszowa wielkoformatowa

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców gmin oraz wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną.

Projekt skierowany jest do uczniów 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,
Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie
raz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach.

2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in:

 • wyjazd do Ogrodu botanicznego w Krakowie i Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie,
 • wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi i Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ścieżki w koronach drew oraz Parku Zdrojowego w Ciężkowicach,
 • wyjazd do arboretum w Lusławicach oraz na Ścieżkę Przyrodniczo-Leśną w Wierzchosławicach.

3. Prelekcje i warsztaty przyrodnicze przeprowadzone w szkołach przez Partnerów:

 • z leśnikami i edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie (uczn. z ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSOiZ Gromnik i ZSOiZ Ciężkowice, SOSW Wierzchosławice)
 • z pszczelarzem z Pasieki „Złota Kuszka” (uczn. ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik, ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, ZSLiT Wojnicz, ZSP Ryglice, SOSW Wierzchosławice)
 • z instruktorem wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie (ZSOiZ Ciężkowice, ZSP Zakliczyn, LO Tuchów, ZSP Żabno, ZSLiT Wojnicz, SOSW Wierzchosławice)
 • w oczyszczalni z przedstawicielem firmy „Dorzecze Białej” (uczn. CKZiU Tuchów i LO Tuchów)

4. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:

Akcje ekologiczne:

• Akcja „Zielona szkoła”- tworzenie miejsc obserwacji przyrody, ścieżek sensorycznych, akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas

• Akcja „Nakrętka” – akcja zbierania nakrętek

• Akcja „Zbiórka odpadów” – zbiórka zużytych baterii, elektrośmieci, telefonów, opakowań PET,     makulatury, itp., realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.

• Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.

Konkursy z nagrodami:

• Konkurs fotograficzny „Najpiękniejszy Krajobraz Powiatu Tarnowskiego” – 2023/2024 oraz „JA i moja EKOLOGIA” – 2024/2025

• Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej

• Konkurs TEST EKOLogiczny

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

•  Kampania edukacyjna „Szkoła w trosce o środowisko” w internecie na stronach szkół i PT oraz fb oraz podczas spotkań podsumowujących w szkołach. Spot dobre rady działań ekologicznych dla uczniów i mieszkańców gmin.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 • Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,
 • Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,
 • Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach
 • Firmą Your Partner Sp. z o.o. ul.
 • Pasieką „Złota Kuszka” Piotr Łosiński
 • Spółką Komunalną “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu oraz konkursów w ramach „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” będzie realizowana zgodnie z Harmonogramem zaplanowanych działań w okresie realizacji.

Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w późniejszym terminie na stronach szkół oraz Powiatu Tarnowskiego.


31 marca rozpoczyna się rekrutacja na Wyjazd do Ogrodu botanicznego (zwiedzanie szklarni i muzeum z przewodnikiem oraz zajęcia edukacyjne nt roślin) i Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie (zwiedzania ekspozycji wraz z przewodnikiem, nowoczesnych instalacji o tematyce przyrodniczej i przegląd współczesnych  pod kątem ich funkcjonowania
w wybranych ekosystemach, w tym odżywiania, rozmnażania, poruszania i obrony przed drapieżnikami, ginących gatunków, wpływ na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność). Planowany termin V-VI 2023 r. Łącznie 125 uczniów+10 opiekunów. Uczniowie będą mieć zapewniony transport,  bilety wstępu i zajęcia edukacyjne/przewodnika. Wyjazd organizowany jest w ramach  projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale wkładu własnego Powiatu Tarnowskiego.


Skip to content