Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

GRANT 3

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie na realizację Grantu 3 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na zajęcia indywidualne i grupowe z młodzieżą borykającą się z problemami w związku ze skutkami pandemii COVID -19.

Celem projektu grantowego jest zniwelowanie u uczniów skutków postpandemicznych pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkoły, w tym działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań takie jak: wsparcie uczniów przez psychologów/pedagogów

Młodzież po okresie wymuszonej edukacji zdalnej boryka się z szeregiem problemów psychicznych m.in. zaburzenia nastroju, problemy związane z relacjami, samotnością, wycofanie się z jakichkolwiek realizowanych wcześniej aktywności, trudności z nauką i koncentracją oraz problemy w kontaktach międzyludzkich.

Na potrzeby projektu przeprowadzono elektroniczne ankiety wśród uczniów, na podstawie których sprecyzowano cele i założenia odpowiadając tym samym na problemy i potrzeby młodzieży.

Projektem zostaną objęte Licea Ogólnokształcące.

W ramach projektu zaplanowano w :

  • LO Tuchów 2 gr x 15 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć indywidualnych,
  • LO w ZSOiZ Ciężkowice 2 gr x 15 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć indywidualnych,
  • LO w ZSOiZ  Gromnik 3 gr x 10 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć indywidualnych,
  • LO w ZSLiT Wojnicz 1 gr x 15 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć indywidualnych,
  • LO w ZSP Zakliczyn 4 gr x 15 godz. zajęć grupowych i 10 godz. zajęć indywidualnych.

Realizacja projektu zaplanowana jest na rok szkolny 2022/2023.

Realizacja projektu będzie odbywała się na analogicznej zasadzie jak obecnie realizowane projekty. Do projektu zaangażowani zostaną specjaliści psychologowie/ pedagodzy wyłonieni w postepowaniu przetargowym/rozeznaniu rynku.

Wartość projektu to 38 700,00 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków zewnętrznych, 85 % pochodzi z Unii Europejskiej a 15 % z Budżetu Państwa.

📥 Regulamin uczestnictwa


Skip to content