Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Realizacja Zadania „Młodzież LO Tuchów dla środowiska przyrodniczego

W listopadzie w Tuchowskim Liceum realizowane było Zadanie  finansowane ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.  Szkolnym koordynatorem projektu była Teresa Podraza, a do realizacji włączyły się  Agnieszka Szklanny i Marzena Wójcik. W programie Zadania ujęto zagadnienia:

– prowadzenie zajęć – warsztatów dotyczących poznania i wykrywania składników chemicznych w produktach żywnościowych, analizy  składu chemicznego oraz badania właściwości gleb i wód;

– wyjazd grupy uczniów do CEP-L w Jastrzębi na warsztaty: „Krajobraz jako żywy organizm”;

 – przeprowadzenie trzech konkursów dla uczniów: „Światowy Dzień Drzewa”, „Jak chronić lokalne środowisko” i „Nie wyrzucaj, wykorzystaj ponownie”;

–  zorganizowanie warsztatów z przedstawicielem PZW – panem Pawłem Cieślą dotyczących funkcjonowania ekosystemów wodnych;

– przygotowanie ulotki i banneru „Jak ograniczyć niszczenie przyrody”;

– zorganizowanie warsztatów wykonywania ozdób świątecznych z liści, gałązek, szyszek, sznurka i innych niepotrzebnych materiałów;

– zakup pomocy dydaktycznych do biologii i chemii niezbędnych do prowadzenia zajęć m.in.: testera do żywności i zestawów do oceny stanu czystości wód i gleb;

– przeprowadzenie kampanii edukacyjnej połączonej z rozdawaniem ulotek wśród uczniów LO, SP i CKZiU oraz w lokalnym środowisku (instytucje, sklepy, osoby obecne na rynku w Tuchowie).

Realizacja zaplanowanych działań projektu wymagała sprawnej organizacji i dużego tempa, gdyż podany termin zakończenia projektu  był bardzo krótki. – niecały miesiąc.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były dla uczniów 4 klas w sali biologicznej i chemicznej.  Młodzież badała próbki gleb i wód pochodzące z różnych źródeł, określała pH, zawartość składników mineralnych i stężenie wybranych jonów, a na spotkaniu z przedstawicielem PZW poznała również survivalowe sposoby oczyszczania wody ze stawu i rzeki, aby była zdatna do picia. Prowadzono także analizę chemiczną żywności pochodzącej z lokalnych upraw i z marketu pod kątem występowania w niej różnych pierwiastków, niekoniecznie pożądanych, oraz zawartości konserwantów.

W konkursie na plakat „Światowy Dzień Drzewa” jury wybrało kilka najciekawszych prac. Pierwsze miejsce zdobył Krystian Wiśniowski, druga była Kamila Pietras a na trzecim miejscu Szymon Sopala. Dodatkowo wyróżniono Dagmarę Poręba, Weronikę Klag, Natalię Gogola i Julię Kras.

Rywalizację w konkursie na ulotkę o treści ekologicznej „Jak dbać o środowisko naturalne” podjęło ponad 100 osób. Najciekawszą ulotkę przygotowała Justyna Niziołek, na drugim miejscu była Dominika Rutkowska, kolejno Magdalena Grzenia, Gabriela Wiśniewska , Anna Przebięda, Patrycja Ablewicz i Daria Zbylut. Analiza treści zawartych w tych pracach posłużyła do przygotowania ulotki, którą wydrukowano i rozdano wśród uczniów LO i okolicznych szkół oraz mieszkańców Tuchowa, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. W ulotce zawarto wiele cennych wskazówek pomagających w codziennych wyborach, ważnych dla zdrowia człowieka i bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego. 

Warsztaty tworzenia ozdób choinkowych zaowocowały wykonaniem przedmiotów z  gałązek, szyszek, sznurka, orzechów i liści oraz innych materiałów. W konkursie na ozdobę świąteczną „Nie wyrzucaj, wykorzystaj ponownie” wygrała Daria Zbylut, na drugim miejscu była Dagmara Poręba, kolejno Aleksandra Nosek, Zuzanna Fudala oraz Weronika Urbanek, Aniela Garncarz i Katarzyna Firlit. 

W skład jury wszystkich konkursów wchodziły nauczycielki prowadzące zajęcia ekologiczne oraz przewodnicząca szkoły – Justyna Ciepielowska. Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców ufundowane zostały z funduszy NFOŚiGW i przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie a zostały wręczone na apelu podsumowującym realizację Zadania w dniu 30.listopada.

Warunkiem niezbędnym  do spełnienia zaplanowanych założeń projektu było to, że obejmie on 1000 odbiorców – pośrednio poprzez ulotkę i publikację artykułów w mediach, a bezpośrednio grupę 300 osób – uczniów LO. Ulotkę do konkursu przygotowało ponad 100 osób, plakat prawie 50, a stroiki 20 osób. W lekcjach – warsztatach uczestniczyło ponad 100 uczniów, warsztaty wykonywania ozdób dotyczyły kilkudziesięciu uczniów, na wycieczce było 30 uczniów, a na spotkaniu z przedstawicielem PZW ponad 40 osób. W szkole zorganizowano wystawę prac konkursowych i rozdano wszystkim uczniom ulotki. Dzięki temu zaplanowane cele zostały osiągnięte i na pewno zwiększyła się świadomość proekologiczna młodzieży, co m.in.. wykazała analiza wyników testów wiedzy przeprowadzonych na rozpoczęcie zajęć i po ich zakończeniu wśród uczestników lekcji – warsztatów.  

                                                                                                                    Teresa Podraza

Skip to content