Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Terminy i wymagane dokumenty

 • od 15 maja do 19 czerwca 2023 r do godz. 15.00 – wydrukowany z systemu rekrutacji wniosek o przyjęcie do szkoły, kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w sekretariacie szkoły. Wnioski można składać również drogą elektroniczną korzystając z aplikacji znajdującej się na stronie internetowej: www.malopolska.edu.com.pl.

  Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć :
  a) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
  b) dwa zdjęcia
  c) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty.
 • od 23 czerwca do 10 lipca 2022 r do godz. 15.00. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia lub oryginał) oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
 • 19 lipca 2023 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
 • od 19 lipca 2022 do 26 lipca 2023 do godz. 15:00 – kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły, zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki  w Liceum przez doniesienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz karty informacyjnej,
 • 27 lipca 2023 r. do godz. 12.00, – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w Liceum
 • Od 28 lipca do 22 sierpnia 2022 będzie trwała rekrutacja uzupełniająca

Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Skip to content