Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mój rozwój – moja przyszłość II

1 września 2022 roku rozpoczyna się nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2022/2023.

W dniu 01 września rozpoczyna się nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2022 /2023.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:
•    zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego;
•    zajęciach rozwijających z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, języka angielskiego;
•    kołach zainteresowań z matematyki, informatyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego;
•    zajęciach poza szkołą i poza lekcjami – wyjazdach edukacyjnych z fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego;
•    doradztwie zawodowym (grupowym, wyjazdy).

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w małych grupach (do 8 osób), aby  dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości sprawdzania na bieżąco postępów w nauce.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.

Dokumenty do pobrania

📥 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie
📥 Formularz zgłoszeniowy uczestnika – Załącznik nr 1a
📥 Formularz zgłoszeniowy uczestnika (osoby z niepełnosprawnościami) – Załącznik nr 1b
📥 Deklaracja uczestnictwa – Załącznik nr 2
📥 Oświadczenie osoby rezygnującej z udziału w projekcie – Załącznik nr 3
📥 Dostępność biura projektu – Załącznik nr 4


SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU MÓJ ROZWÓJ, MOJA PRZYSZŁOŚĆ II.

„W dniu 29 marca rozpoczyna się nabór uczestników – nauczycieli na dodatkowe szkolenia oferowane w ramach projektu.
Rekrutacja jest prowadzona oddzielnie dla każdej placówki. Szkolenia dla nauczycieli poprowadzą firmy  zewnętrzne.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w projekcie oraz  regulaminem rekrutacji na str www. szkoły wraz z załącznikami: 1a, 1b, 2, 3, 4

📥Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w ramach pr. MRMP II 2023
📥Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy 2023
📥Załącznik 1b Formularz dostępności 2023
📥Załącznik 2 Deklaracja uczestnictwa 2023
📥Załącznik 3 Formularz rezygnacji 2023
📥Załącznik 4 Dostępność 2023


Skip to content