Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mój rozwój – moja przyszłość II

1 września 2022 roku rozpoczyna się nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2022/2023.

W dniu 01 września rozpoczyna się nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2022 /2023.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:
•    zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego;
•    zajęciach rozwijających z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, języka angielskiego;
•    kołach zainteresowań z matematyki, informatyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego;
•    zajęciach poza szkołą i poza lekcjami – wyjazdach edukacyjnych z fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego;
•    doradztwie zawodowym (grupowym, wyjazdy).

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w małych grupach (do 8 osób), aby  dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości sprawdzania na bieżąco postępów w nauce.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.

Dokumenty do pobrania

📥 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie

📥 Formularz zgłoszeniowy uczestnika – Załącznik nr 1a

📥 Formularz zgłoszeniowy uczestnika (osoby z niepełnosprawnościami) – Załącznik nr 1b

📥 Deklaracja uczestnictwa – Załącznik nr 2

📥 Oświadczenie osoby rezygnującej z udziału w projekcie – Załącznik nr 3

📥 Dostępność biura projektu – Załącznik nr 4


Skip to content