Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Warsztaty ekologiczne dla uczniów LO

W poniedziałek 13.11. odbyły się warsztaty pt. „Rola ekosystemów wodnych. Badanie wybranych właściwości wody”, które prowadził przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego pan Paweł Cieśla. W dwugodzinnych warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy 1a i 1b.

Prowadzący na początku zajęć nawiązał do zdefiniowania podstawowych pojęć ekologicznych oraz przedstawienia zależności międzygatunkowych w ekosystemach, a następnie omawiał zagadnienia dotyczące funkcjonowania zbiorników wodnych. Pan Cieśla przedstawił  sposoby filtracji wody gruntowej z wykorzystaniem dostępnego materiału roślinnego – np. pałki wodnej oraz piasku, węgla drzewnego i jednorazowych ręczników tak, aby nadawała się ona do spożycia w warunkach survivalowych. Później rozpoczęła się ocena wybranych parametrów próbek wody pochodzących z kilku różnych źródeł. Uczniowie prowadzili proste obserwacje mikroskopowe i doświadczenia badające pH wody oraz obserwowali  drobne organizmy występujące w analizowanych próbkach. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu i wykonywała proponowane ćwiczenia oraz dopytywała prowadzącego o dodatkowe szczegóły związane z ochroną wód.

Warsztaty zorganizowane zostały przez nauczyciela biologii p. Teresę Podrazę w ramach realizowanego zadania „Młodzież LO Tuchów dla środowiska przyrodniczego” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii.

Skip to content