Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU MÓJ ROZWÓJ – MOJA PRZYSZŁOŚĆ II.

W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tuchowie zakończyliśmy realizację projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II” współfinansowanego w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany był w szkole  przez 3 lata i zawierał następujące formy wsparcia: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające, koła zainteresowań, wyjazdy edukacyjne. Przedmioty, z których prowadzone były bezpłatne zajęcia to: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia,  j. angielski, j. niemiecki. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia w wyjazdowych warsztatach grupowych z doradztwa zawodowego.

W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o ciekawe pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble. Powstały dwie multimedialne pracownie językowe.

Celem realizacji projektu było wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, rozwijanie talentów, rozbudzanie pasji naukowych uczniów wykazujących predyspozycje w obszarze kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, językowych, informatycznych i matematyki.

Skip to content