Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Licealisci na warsztatach ekologicznych w Jastrzębi

9 listopada w ramach zadania: “Młodzież LO Tuchów dla środowiska przyrodniczego” uczniowie klasy Ia oraz klasy Ib Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie, mieli okazję zgłębić wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego oraz praktycznych działań na rzecz ekologii. Pełne inspiracji warsztaty ekologiczne pod tytułem: „Krajobraz jako żywy organizm” oraz „Fauna leśna” odbyły się w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi.

Podczas warsztatów omówiono pojęcia, takie jak: czym jest krajobraz, jakie są różnice pomiędzy krajobrazem naturalnym i krajobrazem kulturowym, jakie składniki uwzględniamy podczas opisu krajobrazu, Po części teoretycznej, w ramach ćwiczeń praktycznych uczniowie rozpoznawali różne typy krajobrazów oraz oceniali, które według nich są najładniejsze.

Ponadto, uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w praktycznych zajęciach terenowych, które pozwoliły na lepsze zrozumienie ekosystemów lokalnych obszarów leśnych. Szczególną uwagę poświęcono ssakom z rodziny Popielicowatych, uczniowie mieli okazję zaobserwować miejsce ich przemieszczania się “drogą w powietrzu” – pomiędzy drzewami oraz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania tych organizmów w ekosystemie leśnym.
Warsztaty nie tylko poszerzyły wiedzę uczestników, ale także zainspirowały do podejmowania działań na rzecz zrównoważonej przyszłości naszego środowiska.

Skip to content