Drukuj

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika  w Tuchowie 


PO PROSTU DOBRA SZKOŁA!!!

 

DROGI GIMNAZJALISTO!

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie w roku szkolnym 2017/2018

proponuje ci następujące


PROFILE KSZTAŁCENIA:

 1. KLASA HUMANISTYCZNO-FILOLOGICZNA (przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski).Klasa będzie przygotowywała do studiów humanistyczno-językowych, prawniczych, pedagogicznych, psychologicznych, dziennikarskich, artystycznych. Organizowane będą warsztaty dziennikarskie, wyjazdy do teatru, kina, spotkania z ludźmi kultury.  Po ukończeniu tej klasy uczeń opanuje umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich, historycznych i ikonograficznych. Zdobędzie wysokie kompetencje językowe i poszerzoną wiedzę o  kulturze krajów anglojęzycznych, będzie mógł brać udział w licznych projektach i konkursach językowych. Może uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, zajęciach teatralnych i zdobywać wiedzę o filmie.

 2. KLASA MEDYCZNA (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski). Po ukończeniu tej klasy będziesz mógł studiować medycynę, stomatologię, farmację, wychowanie fizyczne, fizjoterapię, pielęgniarstwo, analitykę medyczną, biotechnologię, rolnictwo, leśnictwo i kierunki pokrewne. W tej klasie uczniowie będą poszerzać wiedzę na dodatkowych zajęciach z zakresu biologii, chemii i ekologii a także brać udział w projektach  i konkursach. Organizowane będą wykłady ze specjalistami z dziedzin biologiczno-chemicznych i medycznych, wyjazdy do instytutów naukowych. W ramach zajęć medycznych uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Język wiodący może być nauczany z elementami języka branżowego przyrodniczo-medycznego.

 3. KLASA POLITECHNICZNA (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, j. angielski). Program nauczania w tej klasie pozwoli podjąć studia na kierunkach ścisłych uczelni politechnicznych i AGHUczniowie tej klasy biorą udział w konkursach i olimpiadach z przedmiotów ścisłych. Organizowane są wyjazdy na wykłady w uczelniach wyższych. Uczniowie biorą udział w pracach koła astronomicznego, które prowadzi obserwacje nieba w szkolnym obserwatorium. Istnieje możliwość nauczania języka angielskiego technicznego.

 4. KLASA INFORMATYCZNA (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka). Główny nacisk w klasie będzie położony na nauczanie przedmiotów ścisłych i umożliwi w przyszłości studiowanie informatyki, mechatroniki, robotyki, grafiki komputerowej itp. Uczniowie tej klasy posiądą umiejętność efektywnego korzystania z technik informacyjnych, nauczą się pisać poprawnie działające programy, wykorzystywać komputer do rozwiązywania problemów z innych dziedzin, także w szkolnych projektach.Istnieje możliwość nauczania wiodącego języka obcego z elementami języka branżowego informatyczno- technicznego.

 5. KLASA EKONOMICZNA (przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, j. angielski). Będzie przygotowywała głównie do studiów ekonomicznych, ale także geograficznych, turystycznych i językowych. Uczniowie tej klasy będą poznawać funkcjonowanie człowieka w gospodarce rynkowej, zapoznają się z zasadami marketingu i zarządzania, podstawami rachunkowości. Będą uczyć się jak kierować własną karierą zawodową. Uczeń będzie mógł się uczyć także języka biznesowego.

 6. KLASA TURYSTYCZNO-SPORTOWA (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski) będzie przygotowywała do podjęcia studiów na akademiach wychowania fizycznego, geograficzno-przyrodniczych, turystycznych. Będą organizowane obozy kondycyjno-sportowe, wyjazdy na basen, narty, zawody sportowe, rajdy i wycieczki. Oprócz tego w klasie realizowany będzie przedmiot zajęcia sportowe. Po ukończeniu tej klasy można studiować wychowanie fizyczne, fizjoterapię, psychologię, turystykę lub podjąć inne studia przyrodnicze. Oprócz wiedzy programowej uczniowie będą rozwijać w niej swoje sportowe i turystyczne pasje. 

 7. KLASA GEOGRAFICZNO-EUROPEJSKA (przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski). Po jej ukończeniu będziesz mógł  podjąć studia na kierunkach: geografia, turystyka, administracja, prawo,europeistyka, socjologia, politologia, ekonomia, administracja. filologie obce. W klasie tej uczeń poszerzy swe kompetencje w zakresie nauk geograficznych, społecznych i prawnych. Będzie pogłębiał wiedzę o UE, doskonalił znajomość języków obcych, brał udział w licznych wycieczkach i wymianie międzynarodowej.

   

Pierwszym językiem nauczania jest język angielski.

Drugi język obcy do wyboru: francuski lub niemiecki.

 

Po klasie I uczeń będzie dokonywał ostatecznego wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym (od 2 do 4) oraz będzie miał możliwość zmiany profilu klasy.

 Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach koła astronomicznego.

 Szkoła organizuje wyjazdy na wyższe uczelnie na wykłady związane z profilem klasy.

 

Wykaz przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum branych pod uwagę do ustalenia łącznej liczby punktów:

 1. Klasa humanistyczno-- język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie
 2. Klasa medyczna - język polski, język obcy, biologia, chemia
 3. Klasa politechniczna – język polski, matematyka, fizyka, informatyka
 4. Klasa informatyczna - język polski, matematyka, fizyka, informatyka
 5. Klasa ekonomiczna – język polski, matematyka, geografia, język obcy
 6. Klasa turystyczno-sportowa - język polski, geografia, biologia, wychowanie fizyczne
 7. Klasa geograficzno – europejska - język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia  


Szkoła dysponuje:

 • najnowszym obserwatorium astronomicznym 
 • centrum multimedialnym (stanowiska komputerowe dla uczniów z dostępem do Internetu),
 • pracowniami informatycznymi
 • bogato wyposażoną biblioteką, dostosowaną do potrzeb uczniów,
 • dobrze wyposażonymi klasopracowniami przedmiotowymi,
 • zmodernizowaną salą widowiskową,
 • profesjonalną siłownią z 15 niezależnymi stanowiskami do ćwiczeń,
 • salą gimnastyczną z pełnym oprzyrządowaniem, spełniającą normy do gry w piłkę siatkową i koszykową,
 • kompleksem boisk zewnętrznych i bieżnią,
 • bufetem i stołówką, oferującą tanie i smaczne obiady.

Szkoła oferuje:  

 • przygotowanie do matury, studiów wyższych, szkół pomaturalnych i policealnych, dających w przyszłości największe szanse na rynku pracy,
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
 • udział w wymianie młodzieżowej ze szkołąfrancuską w Saint-Jean de Braye,
 • udział w wakacyjnych obozach językowych organizowanych pod patronatem UNESCO,
 • profesjonalną opiekę pedagoga szkolnego,
 • stały dostęp do Internetu w pracowniach informatycznych oraz w centrum multimedialnym w bibliotece szkolnej,
 • systematyczny udział w spektaklach teatrów krakowskich,
 • spotkania z wybitnymi ludźmi polskiej kultury i nauki,
 • edukację regionalną,
 • udział w licznych wycieczkach programowych i turystycznych (krajowych i zagranicznych), obozach sportowych (letnich i zimowych), rajdach, wyjazdach na narty,
 • wyjazdy na basen i naukę pływania w zorganizowanej formie,
 • miłą, życzliwą atmosferę w relacjach między uczniami oraz uczniami i nauczycielami. 

 

"KOPERNIK" TO NAPRAWDĘ DOBRA SZKOŁA!

DOŁĄCZ DO NAS!!! :)


W maju 2016 roku maturę zdało 98% uczniów (80% wyniosła średnia krajowa)

a na studia dostało się 95% uczniów!


 

10 innych powodów, dla których warto przyjść do "Kopernika"

 1. Dbamy o wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój intelektualny
 2. Jesteśmy blisko Was – dobre położenie umożliwia szybki dojazd
 3. Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
 4. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami
 5. Zapewniamy profesjonalną i serdeczną opiekę pedagoga szkolnego
 6. Współpracujemy i prowadzimy wymianę międzynarodową
 7. Pozyskujemy fundusze na dodatkowe zajęcia w ramach różnorodnych projektów, aby rozwijać Wasze zainteresowania
 8. W szkole jest bufet i stołówka, która oferuje tanie i smaczne obiady
 9. Jesteśmy szkołą bezpieczną, wolną od przemocy i narkotyków
 10. Jesteśmy Wam życzliwi, słuchamy Waszych opinii.

 

Chcesz świetnie zdać maturę? Dostać się na wymarzone studia?

Pomożemy Ci w tym!

W pogłębieniu wiedzy szkolnej pomogą Ci: 

-   konkursy i olimpiady – m.in. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy Religijnej i Teologicznej, Konkurs Astronomiczny, Olimpiada Zdrowia i Wiedzy o PCK, Kangur Matematyczny, Konkurs Wiedzy o Górach, Konkurs Ortograficzny, Konkurs Recytatorski, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Francuskiej oraz Angielskiej,

 

-   projekty edukacyjne takie jak:  

     * projekt „Tuchowskie Horyzonty Filmowe. Wtajemniczenia”. Celem projektu jest rozwijanie jest rozwijanie umiejętności świadomego odbioru filmu jako tekstu kultury.

       *  projekt z przedsiębiorczości „Lekcje z ZUS-em” poszerzający wiedzę o ubezpieczeniach społecznych

 

-     spotkania z absolwentami i przedstawicielami szkół wyższych na temat perspektyw kształcenia, wyboru studiów

-    szkolne spotkania z doradcami zawodowymi

-    wyjazdy do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

-    wyjazdy na Salon Maturzystów w Krakowie

-    uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

-    kółko astronomiczne – prowadzone w szkolnym obserwatorium astronomicznym. systematycznie odbywają się obserwacje nieba, m.in. zaćmienia Słońca i Księżyca

-   kółka przedmiotowe rozwijające zainteresowania i przygotowujące do matury       

Melaniusz 1 W styczniu 2016 liceum otrzymało honorowe wyróżnienie – statuetkę „Melaniusza” za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów „za siedemdziesiąt lat trwającą kontynuację dzieła jego założyciela – prof. dra Jana Sajdaka  oraz wielokierunkowe kształcenie tuchowskiej inteligencji”.

„Kopernik” to także tradycja. W roku 2015 uroczyście obchodziliśmy 70-lecie powstania naszej szkoły!

 


Masz talent? Lubisz uczestniczyć w imprezach kulturalnych i akcjach charytatywnych?
Cenisz nowoczesność i tradycję?

Wybierz „"Kopernika"!!”!


W naszej szkole odbywają się:

 

-          Dni Kultury

-          spotkania z ciekawymi ludźmi

 -          wyjazdy do teatrów i kina

-          zwiedzanie muzeów

-          Dzień Patrona Szkoły

-          Dzień św. Patryka

-          Dzień francuski

-          szkolne akademie i uroczystości

-          Mikołajki

-          jasełka

-          wigilie klasowe

-          dyskoteki

 

Chcesz pomagać innym?
Bierz z nami udział w akcjach charytatywnych!

 

 • Adopcja na odległość,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Szlachetna Paczka
 • Zbiórka odzieży i żywności dla Polaków z Ukrainy
 • Szkolna akcja krwiodawstwa,
 • Zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum „Via spei”
 • zbiórka nakrętek na rehabilitację chorej Martynki, baterii, telefonów komórkowych, znaczków na rzecz misji oraz maskotek dla Stowarzyszenia „Nadzieja”
 • pomoc materialna dla potrzebujących uczniów
 • Zbiórka funduszy na rzecz PCK,
 • Zbiórka funduszy na karmę i leczenie zwierząt ze schroniska


Kochasz sport i turystykę? Wybierz "Kopernika"!!”!


- wycieczki krajowe i zagraniczne – m.in. Grecja, Włochy

- obozy sportowe (narciarskie, kajakowe, kondycyjne)
- wyjazdy na basen i lodowisko
- rajdy turystyczne
- ogniska klasowe
- rozgrywki sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim

 ABSOLWENCI O SZKOLE

 

Karol Janowiec
Prawo – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

3 lata w "Koperniku" to czas, który będę miło wspominał do końca życia, ale zaznaczam, że przeminie Ci on bardzo szybko (jeśli tylko zdecydujesz się podjąć naukę w tuchowskim liceum). To, co cenię sobie najbardziej to lekcje z wiedzy o społeczeństwie, które pozwoliły mi zdać maturę na wysokim poziomie i dostać się na wymarzone studia prawnicze, a także język francuski. Dzięki jego nauce poznałem język i kulturę francuską, zdałem z bardzo dobrym wynikiem maturę na poziomie rozszerzonym, zdałem także egzamin państwowy DELF na najwyższym poziomie czyli B2. Dyplomy tego egzaminu wydawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Francji i są uznawane na całym świecie. Pozwalają między innymi na podjęcie studiów i pracy w krajach francuskojęzycznych. Już pod koniec pierwszej klasy wyjechałem ze szkoły na dwa tygodnie do Francji, dzięki czemu mogłem doskonalić komunikację w języku francuskim. Podczas tego i kolejnych pobytów nad Loarą poznałem też wielu wspaniałych ludzi z którymi utrzymuję kontakty do dnia dzisiejszego. 

Język francuski pomaga mi obecnie w moich licznych podróżach do krajów francuskojęzycznych (a jest ich na świecie aż 54) [Sic!]. Co więcej, posługuję się nim każdego dnia w mojej pracy w Krakowie.


Warto podkreślić jeszcze fakt, że w tuchowskim liceum odbywają się Dni Kultury, które są prawdziwą szkołą rywalizacji.

Z tych wszystkich powodów serdecznie zachęcam was do podjęcia nauki w LO w Tuchowie. To szkoła, która pozwala rozwinąć skrzydła i odnaleźć swoje miejsce w życiu!

 

 

Weronika Gogola
Śląski Uniwersytet Medyczny
Kierunek: lekarsko-dentystyczny
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu

 

Czas spędzony w liceum wspominam bardzo dobrze. Panująca w „Koperniku” miła atmosfera pomaga w przyswajaniu wiedzy niezbędnej do zdania matury na wysokim poziomie i dostania się na wymarzone studia . Nieocenieni w tej kwestii są także pomocni nauczyciele, mający indywidualne podejście do każdego ucznia i służący swoją radą. Polecam tę szkołę każdemu, kto ceni sobie miłe wspomnienia i pragnie rozwijać swoje talenty podczas Dni Kultur odbywających się co roku w „Koperniku” .

 

Joanna Rzońca

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Kierunek: Nawigacja lotnicza

 

Jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Uczęszczałam do klasy o profilu politechnicznym. Lata nauki w tej szkole uważam za bardzo mile spędzone. Tutaj otrzymałam solidne przygotowanie i poznałam wiele życzliwych osób, na które zawsze mogłam liczyć. Jest to szkoła która uczy, rozwija oraz pomaga przy realizowaniu swoich planów.

Dzięki „Kopernikowi” otrzymałam niesamowite możliwości. Od najmłodszych lat po cichu marzyłam, żeby studiować w „Szkole Orląt”, ale wtedy wydawało mi się to nierealne, dalekie od moich możliwości. Tuchowskie LO pomogło mi w realizacji tego marzenia. To właśnie tutaj zdobyłam niezbędną wiedzę oraz miałam szansę rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Polecam tę szkołę każdemu, kto poza chęciami zdobycia wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu dojrzałości, chce poznać co znaczy prawdziwa przyjaźń i mieć wiele wspomnień na kolejne lata.

 

 
 

Jak dostać się do LO W TUCHOWIE?

Składanie dokumentów drogą elektroniczną na stronie www.malopolska.edu.com.pl    zgodnie z terminami, jakie wyznaczy Małopolski Kurator Oświaty pod koniec kwietnia.

 

              …to wszystko!

          Witaj w naszym Liceum!!! :-)

 

Szczegółowych informacji o naborze do szkoły udziela sekretariat Liceum w godzinach 8.00 - 15.00, telefon 14.65.25.414.

Jesteśmy dla Ciebie także na Facebooku: www.facebook.com/lo.tuchow