"Powstanie warszawskie". Wtajemniczenie 17

Wtajemniczenie siedemnaste…

POWSTANIE WARSZAWSKIE   według  pomysłu Jana Komasy