Drukuj

Historia Szkoły

W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1945, Tuchów stał się ośrodkiem tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej. Jego organizatorem był prof. dr Jan Sajdak - rektor Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. On również w styczniu 1945r. po wyzwoleniu miasta spod okupacji hitlerowskiej, wspólnie z mgr Janem Florkowskim założył Miejskie Gimnazjum i Liceum w Tuchowie, które od 1949r. funkcjonowało jako Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego. Dyrektorem został mgr Jan Florkowski /od 1945 do 1966/, z którego inicjatywy powstał obecny budynek Liceum. W 1973r. - w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika - szkoła otrzymała imię tego wybitnego astronoma i Polaka oraz sztandar. W 1979r. Liceum zostało włączone do Szkół Stowarzyszonych UNESCO, a w 1986r. otrzymało od Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie Złotą Odznakę "Za zasługi dla woj. tarnowskiego". Od roku 2000 matura w naszej szkole jest połączona z egzaminami wstępnymi do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W ciągu 50 lat (do 1995 roku) ukończyło szkołę 3217 absolwentów.

Lista Nauczycieli uczących w naszym Liceum w latach 1945 - 1995.

Dyrektorzy szkoły:

Sajdak Jan prof. dr - 1945
Florkowski Jan mgr - 1945 - 1966
Mleko Maria mgr -1966 - 1968
Remian Kazimierz mgr - 1968 - 1980
Maniak Maria mgr - 1980 – 1998
Budzik Zbigniew mgr – 1998 - aktualnie zatrudniony

Grono pedagogiczne:

Ciekliński Franciszek ks. 1945
Fischer Zbigniew 1945
Harland Wanda 1945
Krogulski Franciszek mgr 1945 - 1946
Leśniak Zofia 1945
Lewandowski Jan mgr 1945 - 1947
Marszalik Lubina mgr 1945
Mleko Maria mgr 1945 -1979,1981 -1983
Pacana Józefa mgr 1945 -1972,1982/83
Piątek Maksymilian mgr 1945 - 1977
Rudnicki Edward mgr 1945 - 1947
Skulska Aleksandra dr 1945 - 1947
Skulski Ryszard dr 1945 - 1947
Sthar Jan dr 1945
Wagner Alfred mgr 1945 -1957
Wewiórski Tadeusz 1945 - 1968
Zaczyk Antoni ks. 1945
Hejto Maria 1945/46
Hołda Józef 1945/46
Marszalik Adam 1945 - 1947
Nalepkowa Janina 1945 - 1949
Pączek Jan ks. dr 1946 - 1949
Sroka Jan 1945/46
Wyczykowska Janina mgr 1945/46
Starzewska Maria dr 1946 - 1952
Gniadek Stanisław mgr 1947 -1951
Jędrzejowski Władysław ks. 1946/47
Kudeyowa Cecylia 1946/47
Orobeć Lidia 1947 -1973
Ryznar Stefan ks. 1946/47
Zięba Eugeniusz 1946/47
Pilch Jan mgr 1947/48
Baran Marian dr 1948/49
Winiarski Karol ks. 1948/49
Friedberg Jadwiga dr 1949/50
Frączek Stanisława mgr 1949/50
Korpan Irena mgr 1949 - 1969
Kos Jan ks. dr 1950 -1955
Mazur Janina mgr 1949 - 1957
Wojciechowski Piotr mgr 1949/50, 1957 - 1966
Milanicz Julian 1950/51
Czachor Stanisław 1950/51
Andruszkiewicz Wanda 1951 - 1954
Koza Maria 1951/52
Tuchaj Marian 1951/52
Liszukiewicz Czesław 1952 - 1967
Sieradzki Jerzy 1951
Winowska Janina dr 1952 - 1957
Wołosiecka Wanda mgr 1951 - 1953
Sitko Julian 1952/53
Smalarz Adam mgr 1952 - 1955
Wierzbicka Zofia 1953/54
Bałda Ludwik mgr 1955/56
Biesiadecki Stefan ks. 1955 - 1958
Kucharski Stanisław mgr 1956 - 1972
Majchrowicz Eleonora 1957 -1991
Majchrowicz Kazimierz 1957 - 1986
Bobka Emilia mgr 1957 - 1960
Zymuła Stefan ks. mgr 1953 – 1960
Eilmes Jerzy 1957 - 1968
Wilga Czesława 1958/59
Bieściak Bolesława mgr 1960/61
Gądek Sabina mgr 1960 - 1991
Puzon Władysław ks. 1960 - 1964
Skowron Bronisława 1960/61
Siedlik Maria 1961/62
Pyciński Eugeniusz 1961 - 1970
Florkowska Aniela (kierownik internatu) 1962 - 1969
Starzyk Aniela mgr 1963/64
Węgrzyn Jan 1963 - 1983
Jop - Opolska Teresa mgr 1963 - 1975
Pietrzak Józef ks. mgr 1964 - 1969
Sułkowska - Roman Teresa mgr 1964 - 1976
Skóra - Augustyn Stanisława mgr 1964 - 1966
Śmiszkiewicz Alina mgr 1964/65
Kajpus Jerzy mgr 1964 - 1966
Dybała Marian mgr 1964/65
Młynarczyk Stanisław mgr 1966/67
Wewiórska Teresa mgr inż. 1967/68
Cisowska - Goliszewska Barbara mgr 1967 - 1970, 1980 - 1983
Korzec Anna 1967/68
Kozioł Józef mgr 1967/68, 1985 - 1990
Bukowieńska Irena mgr 1968 - 1970
Jedliński Stanisław mgr 1968 - 1971
Remian Kazimierz mgr 1968 - 1980
Trojak Ryszard mgr 1968 - 1987
Ryznar Zbigniew ks. 1969/70
Kras Marian mgr 1970 - 1973
Kozioł Jadwiga mgr 1970 - 1972
Maniak Maria mgr 1970 - 1999
Paciorek Antoni ks. 1970/71
Wantuch Tadeusz mgr 1970 - 1973, 1985 - 1990
Gabryel Edward ks. 1971 - 1977
Kowalik Aleksander mgr 1971 - 1973, 1981 - 1991
Ochała Kazimiera mgr 1971 - 1973
Wajda Krystyna 1971 - 1974
Jabłoński Jan mgr 1972 - 1976
Klawitter Krystyna mgr 1972/73
Zając Stanisława 1972/73
Rakus Jan mgr 1972 – 1974
Remian Czesława mgr (kierownik internatu) 1972 - 1995
Światłowska - Bugajska Irena mgr 1972 - 1974
Galińska - Hejman Elżbieta mgr 1973 - 1975
Szymański Andrzej mgr inż. 1973 - 1978
Śpiewak Jerzy mgr 1973 - 1989
Szczepanik - Śpiewak Anna 1973/74, 1975 - 1977
Goliszewski Tadeusz mgr 1974 - 1977, 1981 - 1985
Wójcik - Marciniak Eulalia mgr 1974 - 2005
Remian Stanisław mgr 1975 - 1992
Szczęch Maria 1975 - 1977
Węglarz Józef mgr 1975/76
Szeląg Franciszek mgr 1976 - 1978
Iżyk Andrzej ks. 1977 - 1979
Obrzut Stanisław mgr 1977 - aktualnie zatrudniony
Czosnyka Krystyna 1978 - 1983
Hauer Teresa mgr 1978 - 1983
Wrońska Halina mgr 1978/79
Jabłońska Elżbieta 1979 - 1981
Radłowski Józef ks. mgr 1979/80
Wojcieszek Maria mgr inż. 1979 - aktualnie zatrudniona
Usarz Marek ks. mgr 1980 - 1983
Przybyła Danuta mgr 1981 - 1997
Chrupek - Nowik Cecylia mgr 1982 - 1992
Duma Lucyna mgr 1982/83
Moździerz Andrzej mgr 1982 - aktualnie zatrudniony
Bender Elżbieta mgr inż. 1983 - 1994
Boryczko Bogna mgr 1983/84
Burza Stanisława mgr 1983 - 1996
Frączek Zygmunt mgr 1983 - 1985
Głowacka Maria mgr 1983/84
Nalepka Krystyna mgr 1983 - 1999
Ptak Magdalena mgr 1983 - 1986
Serwoński Jerzy ks. mgr 1983 - 1985
Gogola Jan mgr 1984 - aktualnie zatrudniony
Liszka Barbara mgr 1984/85
Zagórska Barbara mgr 1985 - aktualnie zatrudniona
Kowalik Agnieszka mgr 1985 - 1991
Bochniarz Stanisław ks. mgr 1985 - 1989
Broniek Anna mgr 1986 - aktualnie zatrudniona
Mondel - Gogola Małgorzata mgr 1986 - aktualnie zatrudniona
Osika Emil mgr 1986 – 1990
Pawełek Ryszard mgr inż. 1986/87
Trzcińska Dorota 1986/87
Kotfis Beata mgr inż. 1987 - 1989
Marczewska Barbara mgr inż. 1987
Kubit Lidia mgr 1987 - aktualnie zatrudniona
Mikos Aneta mgr 1987 - 1990
Mikos Marek mgr 1987/88
Niemiec Maria mgr 1987/88
Śliwa Andrzej mgr inż. 1987 - 1991
Wrona Ryszard mgr 1987, 1989
Jurek Agnieszka 1989 - aktualnie zatrudniona
Panek Andrzej ks. 1989 - 1991
Słupska - Milówka Beata mgr 1989 - 1999
Lazarowicz Marta mgr 1990 - 1992
Lewicki Józef mgr 1990/91
Gąsior Anna mgr 1991/92
Gądek Małgorzata mgr 1991 - aktualnie zatrudniona
Gładysz Jan mgr 1991 - 2001
Łabno Anna mgr 1991/92
Rusnarczyk Józef ks. mgr 1991/92
Schabowski Jarosław mgr 1991 - 1994
Kalita Andrzej ks. mgr 1992 - 1995
Darowska Anna mgr 1992 - aktualnie zatrudniona
Wąsowska Jadwiga mgr 1992 - 1995
Płachno Alicja mgr 1993/94
Tokarski Jerzy mgr 1993 - 1995
Winko Irena mgr 1993 - 1995
Gawron Jacek mgr 1994/95
Jasiński Bogusław mgr 1994/95