Drukuj

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyrektor - mgr Zbigniew Budzik

dyrektor

 

Pedagog szkolny
mgr Anna Szymańska


Język polski
mgr Iwona Sandecka
mgr Mirosława Tomasik
mgr Elżbieta Wójcik

Język angielski
mgr Grażyna Ciężkowska
mgr Lucyna Ryndak
mgr Agnieszka Stańczyk
mgr Katarzyna Armatys-Kawalerska

Język niemiecki
mgr Beata Niemiec - Ryba


Język francuski
mgr Małgorzata Gądek

Matematyka
mgr Małgorzata Kowal
mgr Katarzyna Syrek

mgr Anna Darowska - urlop (do X)
mgr Anna Damian - urlop

Informatyka
mgr Piotr Przygoda
mgr Katarzyna Syrek

Fizyka z astronomią
mgr Zbigniew Budzik
mgr Małgorzata Budzik

Historia / Historia i społeczeństwo
mgr Barbara Zagórska
mgr Barbara Czosnyka 

WOS
mgr Katarzyna Armatys-Kawalerska
mgr Barbara Zagórska

Geografia / Przyroda
mgr Anna Suchan
mgr Dorota Mieszczakowska

Biologia
mgr Teresa Podraza

Muzyka
mgr Urszula Kantor

Chemia 
mgr Agnieszka Szklanny

Edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Paweł Słowik


Podstawy przedsiębiorczości
mgr Barbara Czosnyka

Wychowanie fizyczne

mgr Dorota Kajmowicz
mgr Paweł Słowik


Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Teresa Podraza

Religia
ks. mgr Łukasz Dudka

Bibliotekarz
mgr Monika Mikos