Projekt "Mój rozwój - moja przyszłość II"

MÓJ ROZWÓJ- MOJA PRZYSZLOŚĆ II

 

Mój rozwój – moja przyszłość II


W roku szkolnym 2021/2022 kontynuujemy w naszej szkole realizację projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II”. Projekt realizowany jest w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.
W ramach projektu w bieżącym roku szkolnym uczniowie naszego liceum uczestniczyć będą w następujących formach wsparcia:
1. zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych,
2. zajęciach rozwijających,
3. kołach naukowych,
4. zajęciach poza szkołą – wyjazdach edukacyjnych.

Przedmioty, z których prowadzone będą zajęcia to: matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, język niemiecki.

W dniach 1 – 15 września trwa rekrutacja.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne znajdują się w podanych załącznikach w dziale Projekty edukacyjne: http://www.lo-tuchow.pl/index.php/projekty-edukacyjne/125-projekty-edukacyjne-rok-szkolny-2021-2022