Światowy Dzień Ziemi - konkurs plastyczny

Konkurs prac plastycznych „Przywróć naszą Ziemię”

W związku z obchodami  Światowego Dnia Ziemi dnia 22.04. ogłaszam konkurs prac plastycznych dla uczniów LO.

 

Cel Konkursu:

  1. Upowszechnienie wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

  2. Uświadomienie problemów związanych z niekorzystnymi zmianami zachodzącymi na Ziemi.

  3. Kształtowanie pozytywnych postaw ekologicznych.

 

Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

  1. Przedmiotem konkursu jest autorska praca plastyczna wykonana np. w postaci  plakatu, pracy malarskiej, rysunku, grafiki, metaplanu, collage.

  2. Prezentowana  praca ma nawiązywać do tematu konkursu: „Przywróć naszą Ziemię”, będącego hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Ziemi.

  3. Praca powinna być wykonana na kartonie (format ok. 60-80x50-60cm) oraz dostarczona do liceum do dnia 23.04.

  4. Wyniki konkursu (lista nagrodzonych osób) zostaną ogłoszone na stronie Internetowej szkoły. 

                                                      
                                                                   Organizator Konkursu 

                                                                        Teresa Podraza

 

Plakat 2021 r