Drukuj

Osiągnięcia w innych dziedzinach

1. Osiągnięcia Szkolnego Koła PCK

Rok 2006/07 - Paulina Wajda z klasy IIc zdobyła II miejsce w kategorii indywidualnej w Rejonowej Olimpiadzie Zdrowia, Zdrowego Stylu Życia i Wiedzy o PCK . III miejsce w kategorii zespołowej dla drużyny naszego LO na tych samych zawodach (skład drużyny: Paulina Wajda, Karolina Brotoń, Katarzyna Kras, Beata Łazeba).

2005 rok - III miejsce w finale Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK. Skład zespołu: Monika Dudek, Katarzyna Niemiec, Dominik Lewicki

W kategorii indywidualnej II miejsce zajęła Monika Dudek, III-Katarzyna Niemiec, IV- Dominik Lewicki.

2005 rok - I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Skład zespołu: Anna Sajdak (kapitan), Monika Dudek, Dominik Lewicki, Katarzyna Niemiec (ratownicy)

2005 rok - Szkolna drużyna ratownictwa medycznego PCK zajęła IX miejsce w Zawodach Małopolski w Krakowie.

2004 rok - III miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu życia (eliminacje powiatowe i rejonowe – Tarnów): Agnieszka Sikorska, Małgorzata Wójcik, Anna Grzywacz

2004 rok - I miejsce w eliminacjach rejonowych i udział w eliminacjach wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Krakowie: Agnieszka Sikorska, Anna Sajdak, Renata Wiejacka, Małgorzata Wójcik

2003 rok - II miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia (eliminacje rejonowe – Tarnów): Anna Lech, Anna Łątka, Agnieszka Sikorska.

2003 rok - II miejsce w rejonowych eliminacjach Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK: Anna Lech, Anna Łątka, Agnieszka Sikorska, Beata Gut.

2003 rok - II miejsce w SK PCK w konkursie honorowego Krwiodawstwa: „Potrzebna Krew – Twoja także”

2002 rok - LO w Tuchowie zajmuje I miejscoe w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Tarnowie

2002 rok - I miejsce w eliminacjach rejonowych i udział w eliminacjach wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Myślenicach: Dorota Majchrowicz, Aleksanadra Witek, Katarzyna Kierońska Agnieszka Mazurkiewicz, Małgorzata Sobczyk, Urszula Lebryk

2001 rok - IV miejsce w eliminacjach rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

1999 rok - IV miejsce w III Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK w Tarnowie

1997 rok - II miejsce w eliminacjach rejonowych, I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i udział w V Krajowych Mistrzostwach Drużyn Ratowniczych PCK w Przysiece: Mirosław Bryl, Łukasz Galas, Joanna Gębala, Anna Płaza.

1997 rok - I miejsce w Olimpiadzie Zdrowia i Wiedzy o PCK: Barbara Dziadkowiec, Joanna Gębala, Anna Płaza

1993/94 - ucz. Agnieszka Wójcik i Renata Bajorek uzyskały wyróżnienie w konkursie plastycznym "35 lat Honorowego Dawstwa Krwi" (HDK).

1991 rok - Puchar Przechodni za zajęcie I miejsca w woj. akcji "Wiosna Czerwonokrzyska". 1994 - ucz. Paweł Krupa zdobył I nagrodę w województwie za plakat "75 lat PCK".

1989 rok - Tomasz Bernal zajął II miejsce i Beata Czapla – III miejsce w konkursie plastycznym „70 lat Polskiego Czerwonego Krzyża”

1989 rok - II miejsce w woj. konkursie "Wiosna Czerwonokrzyska".

1988 rok - III miejsce w woj. konkursie "Wiosna Czerwonokrzyska".

1986 rok - drużyna medyczno - sanitarna zajęła V miejsce w woj. eliminacjach szkolnych drużyn med. - sanit. PCK oraz II miejsce w eliminacjach rejonowych.

1986 rok - ucz. Dorota Świegoda zajęła IV miejsce w eliminacjach wojewódzkich "Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym".

1985 rok - drużyna medyczno - sanitarna PCK zajęła III miejsce w zawodach rejonowych i zakwalifikowała się do zawodów wojewódzkich.

1984/85 - ucz. Barbara Klimczak, Anna Solarz, Anna Świątek - zajęły I miejsce w eliminacjach rejonowych i II miejsce w eliminacjach wojewódzkich w Tarnowie w konkursie pod hasłem: "Historia C. K. i PCK" (działalność C.'K. w Polsce i na świecie oraz znajomość ' międzynarodowego prawa humanitarnego).

1980, 81 - przystąpienie do krajowego konkursu pod hasłem: "Niosąc pomoc - dajesz radość".

1978 rok - ucz. Anna Błaszczyk wyróżniona przez władze wojewódzkie PCK srebrną oznaką SIM za całokształt pracy PCK na terenie szkoły i województwa.

1979 rok - ucz. Bogusława Solarz zajęła IX miejsce w województwie w konkursie z okazji 60-lecia PCK pod nazwą "Polski Czerwony Krzyż - historia i dzień dzisiejszy".

1977 rok - ucz. Anna Karcińska wzięła udział w młodzieżowym międzynarodowym konkursie rysunkowym Czerwonego Krzyża na temat: "Pokój poprzez ludzi". Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca, Lwa i Słońca przysłała podziękowanie podpisane przez sekretarza generalnego C. K.

1977 rok - I miejsce w województwie w "Zgaduj - zgaduli" na temat "Czerwony Krzyż to humanitaryzm i pokój", zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki PCK w Tarnowie, zajęli uczniowie: Anna Błaszczyk, Janina Piotrowska i Józef Kuraś.

1976 rok - dyplom uznania od Zarządu Głównego PKPS za pracę szkolnego koła PCK na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

1975 rok - medal pamiątkowy dla Szkolnego Koła PCK w LO w Tu-chowie przyznany przez Zarząd PCK w Tarnowie z okazji XXX lat czerwonokrzyskiej działalności w PRL.

1974 rok -1 miejsce w skali kraju w akcji "Młodzież Czerwonokrzyska - Polsce".

1973 rok - pismo pochwalne Zarządu Wojewódzkiego PCK w Krakowie za najlepsze wyniki w wojewódzkich eliminacjach szkolnych drużyn sanitarnych PCK.

1973 rok -1 miejsce i puchar Zarządu Wojewódzkiego PCK w Krakowie dla drużyny medyczno - sanitarnej w zawodach wojewódzkich drużyn sanitarnych w Krakowie. Komendantka - ucz. Danuta Jaworska.

1973 rok - ucz. Danuta Gdowska, Wiesława Totoś, Elżbieta Mikos -III miejsce w województwie w olimpiadzie zdrowia.

1972 rok - ucz. Józefa Nowak - zajęła I miejsce w powiecie w finale konkursu "Co wiem o gruźlicy".

1972 rok - I miejsce w eliminacjach zespołowych w powiecie tarnowskim na temat: "Co wiem o gruźlicy", ucz. Lidia Galas, Grażyna Ślipiec, Józefa Nowak.

1968 rok -1 miejsce w konkursie czystości na terenie powiatu tarnowskiego dla Szkolnego Koła PCK.

1963, 1965 - udział drużyny medyczno - sanitarnej w eliminacjach powiatowych, uzyskanie tytułu stałej gotowości.

 

2. Osiągnięcia I Szkolnej Drużyny Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
1991 rok - harcerze (8 osób) uczestniczyli w "Białej Służbie 91" w Rzeszowie, w czasie IV Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny.

1991 rok - udział trójki harcerzy w Międzynarodowym Jubileuszowym Zlocie 80-łecia Harcerstwa w Olsztynie koło Częstochowy.

1990 rok -1 miejsce w woj. w II Przeglądzie Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.

 

3. Osiągnięcia Szkolnej Komendy Ochotniczego Hufca Pracy
1988/89 - Puchar Komendanta Wojewódzkiego OHP za zajęcie III miejsca we współzawodnictwie Szkolnych Komend OHP.

1981/82 - II miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie Szkolnych Komend OHP.

 

4. Osiągnięcia Szkolnej Kasy Oszczędnościowej
1987/88 - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności.

1985/86 - II miejsce w grupie szkół ponadpodstawowych w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności na szczeblu wojewódzkim.

1984/85 - nagroda Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 

5. Osiągnięcia w pracy internatu
1997 rok - Zajęcie I miejsca w Okręgowych Mistrzostwach Ratowniczych Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie

1979 rok -1 miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Szkoła bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży".

1979 rok -1 miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu "O tytuł przodującego internatu".

1971 rok - III miejsce za osiągnięcia we współzawodnictwie Młodzieżowych Rad Internatu miasta i powiatów: Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia, Nowy Sącz, Limanowa.

 

6. Inne osiągnięcia
Marzec 2005 roku - I miejsce w konkursie organizowanym przez portal EDUSEEK na najlepszą witrynę internetową w Polsce.