Drukuj

PCK

 Rok szkolny 2017/2018

Od 1 września 2017 opiekunką SK PCK jest p.mgr Teresa Podraza.

W październiku w LO w Tuchowie jak co roku odbyło się szkolenie PCK uczniów, tym razem z klasy IIb, dotyczące współczesnych zagrożeń i ich konsekwencji, ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu. Kilkugodzinne szkolenie prowadziły p. Anna Nasiadka i p. Wiesława Pyzik. Informacje przekazywane metodą warsztatów zaangażowały uczniów do rzeczywistego poznania i zrozumienia przyczyn uzależnienia,  uświadomienia sobie skutków nieprawidłowych postaw, tak dla pojedynczego człowieka, jak i dla jego najbliższych i szeroko rozumianego społeczeństwa. Wymownym przykładem były prezentowane krótkie filmiki działające na wyobraźnię uczniów skuteczniej niż słowa.

Również w tym samym dniu odbyło się informacyjne szkolenie dla potencjalnych  krwiodawców – uczniów pełnoletnich z klas trzecich.  Głównym celem tego spotkania było propagowanie honorowego dawstwa krwi oraz szpiku kostnego. Uczniowie dokładnie zapoznali się z procedurami dotyczącymi poboru krwi i złożyli wstępną deklarację udziału w akcji.

W dniu 19.X. 2017 r. odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, do której ostatecznie z naszej szkoły zakwalifikowało się  dziewięcioro uczniów, mimo większej liczby chętnych. Dziękujemy im serdecznie za wspaniałą postawę i wielkie serce. 

 

Rok szkolny 2015/2016

 Wrzesień

- Uczniowie klas I zostali zapoznani z działalnością SK PCK.

Październik

- Dokonano naboru członków Koła - 182 uczniów.

- Zebrana została składka członkowska ( po 3 zł) . Połowa zebranej kwoty została wpłacona na książeczkę oszczędnościową SK PCK, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w trudnych sytuacjach losowych.

 - W październiku odbyła się również prelekcja pani Wiesławy Pyzik, pracownicy Zarządu Rejonowego PCK w Tarnowie, na temat akcji honorowego krwiodawstwa, połączona z prezentacją filmową.

- 8 osób zostało zakwalifikowanych do akcji krwiodawstwa, która przeprowadzona została dla uczniów obu szkół na terenie ZSP im. Bitwy pod Łowczówkiem.
Ochotnicy z LO  oddali prawie 4.0 l krwi.

Honorowi krwiodawcy:

kl. 3 a

Ewa Wszołek, Mateusz Krawczyk, Dominika Grzesiak
kl. 3 b
Małgorzata Doktór, Klaudia Dynarowicz, Wiktoria Smoszna, Adam Mokrzycki
kl. 3 c
Wiktor Jaworski

 Listopad

- Przeprowadzona została zbiórka do puszki ZR PCK na rzecz pomocy świątecznej
dla ubogich. Zebrano 200 zł.

- Udzielona została zapomoga uczennicy kl.IIIa w wysokości 265 zł.

Grudzień

- Przyznane zostały 3  zapomogi przedświąteczne  uczennicom klas  kl.IIIb i kl.Ia 

w wysokości 700 zł.

Luty 

- Wpłynęła kwota 100 zł od anonimowego darczyńcy.

 Marzec

- I miejsce zespołowo i I miejsce indywidualnie zajęły dziewczyny z kl. 2 b w finale Olimpiady Zdrowia i Wiedzy o PCK w Tarnowie.  W skład drużyny wchodziły: Anna Gogola, Joanna Jałocha i Justyna Słowik. Justyna Słowik zajęła dodatkowo I miejsce w kategorii indywidualnej.

- Na terenie ZSP w Tuchowie po raz kolejny odbyła się akcja Honorowego Krwiodawstwa. Chęć oddania krwi wyraziło 10 osób, z czego oddać mogło tylko 6. 


Honorowi krwiodawcy:
kl. 3a

Krystian Broniek
Mateusz Krawczyk
 Izabela Kłak
kl.  3b
Monika Witek
Adam Mokrzycki
kl. 3c
Witold Jaworski

 - Zbiórka do puszki w ramach akcji Wielkanoc z PCK zaowocowała kwotą 180zł, która przekazana została na zakup paczek żywnościowych z okazji Świąt Wielkanocnych. 

 Kwiecień

 - Drużyna SK PCK w składzie: Anna Gogola, Joanna Jałocha, Justyna Słowik (kl. II b), Faustyna Szara  i Anna Szewczyk (kl. II c) zajęła IV miejsce Rejonowych Mistrzostwach Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie

Czerwiec 

Pięcioro uczniów z kl.IIb wzięło udział w seminarium z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

 

Rok szkolny 2014/2015

Plan pracy:
1. Prelekcje opiekuna Szkolnego Koła PCK dla uczniów klas I na temat działalności Koła - IX.
2. Nabór nowych członków spośród uczniów klas I - X.
3. Prelekcja pracownika ZR PCK w Tarnowie na temat honorowego krwiodawstwa -  X.
4. Udział uczniów klas III w akcji honorowego krwiodawstwa -X.
5. Zbiórka do puszki na rzecz ubogich (pomoc świąteczna), w ramach akcji ZR PCK w Tarnowie - XI.
6. Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu i PCK - etap szkolny - XII/ I.
7. Udział drużyny szkolnej  w Rejonowych Zawodach Ratowniczych PCK w Tarnowie - III.
8. III Szkolne Zawody Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK - 1VI.

Wrzesień
- Uczniowie klas I. zostali zapoznani z działalnością SK PCK.

Październik
- Dokonano naboru członków Koła - 202 uczniów, w tym 46 spośród klas I.
- Zebrana została składka członkowska ( po 3 zł - razem 606 zł). Połowa zebranej kwoty została wpłacona na książeczkę oszczędnościową SK PCK, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w trudnych sytuacjach losowych.

Wykaz liczbowy i procentowy:

kl. I a - 22    -    75% klasy
kl .I b - 12    -   33%
kl. I c - 12    -    50%
kl. II a - 16   -    50%
kl. II b - 28   -   76%
kl. II c - 22    -  81%       II miejsce
kl. III a - 17  -   53%
kl. III b - 27  -   93%      I miejsce
kl. III c - 13   -  54%
kl. IIId  - 27  -  79%       III miejsce

Szkolne Koło PCK liczy  202 uczniów.

- W październiku odbyła się również prelekcja pani Wiesławy Pyzik, pracownicy Zarządu Rejonowego PCK w Tarnowie na temat akcji honorowego krwiodawstwa, połączona z prezentacją filmową.
- 10 osób zostało zakwalifikowanych do akcji krwiodawstwa, która przeprowadzona została dla uczniów obu szkół na terenie ZSP im. Bitwy pod Łowczówkiem.

Krwiodawcy:
kl.IIIb
1. Agnieszka Kurczab
2. Dominika Wabno
3. Andrzej Hołda
kl.IIIc
1. Marcin Kurzawa
2. Filip Majkutewicz
3. Kamil Ropski
4. Dariusz Głąb
5. Karol Gucwa

kl. IIId
1. Marcelina Słota
oraz p. Teresa Podraza

Listopad
Przeprowadzona została zbiórka do puszki ZR PCK na rzecz pomocy świątecznej dla ubogich. 

Zebrano 236 zł.

 

Grudzień
- Odbył się kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 25 uczniów klas I:
klasa I a

 

1.  Milena Fudala        
 2.  Justyna Opiela
3.  Angela Grzenia
4.  Gabriela Grzebieniowska
5.  Magdalena Piekarz
6.  Aleksandra Lipka
7.  Marcin Klimczak
8.  Patryk Sosnowski
9.  Aleksandra Budzik
10.  Magdalena Gucwa
11.  Agnieszka Zbylut

 

klasa I b
1.  Natalia Biskup         
2.  Justyna Słowik
3.  Joanna Jałocha
4.  Zuzanna Więcek
5.  Justyna Bardo
6.  Patrycja Hudyka
7.  Karolina Kowalska
8.  Maciej Kras

 

klasa I c
1.  Szymon Wójcik
2.  Laura Marcu
3.  Anna Szewczyk
4.  Mateusz Mężyk
5.  Robert Chrzanowski
6.  Faustyna Szara        
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia respektowane w krajach Unii Europejskiej.

Luty
- Przyznana została zapomoga losowa  w wysokości 200zł.

Kwiecień
- Szkolna Drużyna PCK w składzie: Paulina Grabowska, Karolina Nalepka, Dominika Wabno(kl. III b), Anna Gogola (kl. I b) i Oliwer Kucharzyk (kl. III c) zajęła II miejsce
 w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Tarnowie.
- 25 uczniów klas I i II uczestniczyło w kursie zapobiegania uzależnieniom zorganizowanym przez ZR PCK w Tarnowie w naszej szkole.

Czerwiec
- Przeprowadzone zostały IV Szkolne Zawody Pomocy Przedmedycznej PCK.
Sędziowie w składzie: mgr S. Obrzut, mgr A. Moździerz, szkolna higienistka p. Edyta Para oraz tegoroczni absolwenci Paulina Grabowska i Oliwer Kucharzyk przyznali I miejsce drużynie reprezentującej klasę Ia ( Magdalena Gucwa, Paulina Rąpała, Krystian Janiczek, Patryk Sosnowski). II miejsce zajęła klasa II a, III - kl. I b

 

Szczegółowe wyniki konkursu:

 

 

Test

Resuscytacja

Omdlenie

Porażenie prądem, poz. bezpieczna

Wezwanie

pomocy

Bandażowa-nie

Suma punktów

Miejsce

I a

 

39

22,5

16

14

13

3

107,5

I

I b

 

40

22

15

13,5

13

2

105.5

III

I c

 

38

20

15

14

14

4

105

IV

II a

 

38

24,5

16

14

12

2

106,5

II

II b

 

37

19,5

16

14.5

13

2

102

V

 

 Test – maksymalnie  47 pkt

 

RKO -  maksymalnie  26 pkt

 

Omdlenie – maksymalnie  16 pkt

 

Poz.bezp. - maksymalnie  16 pkt

 

Wezwanie pomocy – maksymalnie  16 pkt

 

Bandażowanie - maksymalnie  4 pkt

 

Razem maksymalnie  – 125 pkt

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

Plan pracy SK PCK w roku szk. 2013/2014

1. Prelekcja opiekuna SK PCK dla klas I na temat idei czerwonokrzyskiej i możliwości działań prozdrowotnych pod patronatem Koła - IX 2013
2. Prelekcja opiekuna SK PCK dla klas III na temat idei honorowego krwiodawstwa i warunków wymaganych od krwiodawcy X 2013
3. Szkolna akcja honorowego krwiodawstwa - X / XI 2013 i II 2014
4. Udział w akcji zbiórki do puszki na cele charytatywne, organizowanej przez ZR PCK ( 2 razy w roku)
5. Udział w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK III 2014
6. Udział w zawodach pierwszej pomocy przedmedycznej IV 2013

W roku szkolnym 2013/2014 przynależność Szkolnego Koła PCK potwierdziło104 uczniów:

klasa I b - 10
klasa I c - 29
klasa II b - 31
klasa II c - 21
klasa III a - 13

Razem : 104 uczniów

Młodzież naszej szkoły po raz kolejny wzięła udział w konkursie promującym honorowe krwiodawstwo "Potrzebna Krew - Twoja Także" Uczniowie naszego oddali Liceum 11.750 ml krwi co dało 6 miejsce w powiecie tarnowskim. Do oddania krwi zgłosiło się wielu uczniów, ale przeszkodą były bardzo surowe kryteria zdrowotne.

W ramach akcji "Dzień Walki z Głodem" - zebrano kwotę 280 złotych. Środki te zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie i przeznaczone na zakup paczek żywnościowych jako pomoc dla rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

W akcji "Wielkanoc z PCK" SK PCK zebrało kwotę 125 zł 06 gr. . Środki te także zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Tarnowie z przeznaczeniem na zakup paczek żywnościowych jako pomoc świąteczna dla rodzin wielodzietnych.

W marcu 2014 udział drużyna LO startowała w Olimpiadzie Zdrowia, Zdrowego Stylu Życia i Wiedzy o PCK , a w miesiącu kwietniu szkolna drużyna sanitarna w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

 

ROK SZKOLNY 2012/2013


Plan pracy SK PCK w roku szk. 2012/2013

1. Prelekcja opiekunki SK PCK dla klas I na temat idei czerwonokrzyskiej i możliwości działań prozdrowotnych pod patronatem Koła - IX 2012

2. Prelekcja pracownika Zarządu Rejonowego PCK w Tarnowie na temat idei honorowego krwiodawstwa i warunków wymaganych od krwiodawcy ? X 2012

3. Szkolna akcja honorowego krwiodawstwa - X ? XI 2012

4. Udział w akcji zbiórki do puszki na cele charytatywne, organizowanej przez ZR PCK ( 2 razy w roku)

5. Udział w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK ? III 2013

6. Udział w zawodach pierwszej pomocy przedmedycznej ? IV 2013

7. Zorganizowanie II Szkolnych Zawodów Pomocy Przedmedycznej PCK - VI 2013Wykaz członków Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2012/2013


Kl.Ia - 29 = 100%
Kl.Ib - 28 = 82%
KL.Ic - 20 = 74%
Kl.Id - 19 = 55%
Kl.II a - 19 = 100%
Kl.IIb - 31 = 71%
Kl.IIc - 23 = 100%
Kl.IId - 25 = 86%
Kl.IIIa - 17 = 89%
Kl.IIIb - 18 = 66%
Kl.IIIc - 26 = 96%
Kl.IIId - 20 = 91%

Razem : 266 uczniów

Promocja zdrowia PCK

1. Wiedza o samym sobie.

Oznacza to konieczność zrozumienia wszystkich podstawowych zasad funkcjonowania organizmu, w takim stopniu, aby człowiek umiał oceniać stan swojego zdrowia, prawidłowo interpretować różne dolegliwości i co najważniejsze, aby posługując się tą wiedzą umiał uprawiać strategię zdrowego stylu życia, planować i realizować różne przedsięwzięcia wyprzedzające chorobę, nie dopuszczać do zachorowań, przewidywać, wybiegać myślą w przeszłość, nie tylko unikać choroby, ale wspomagać zdrowie.

2. Utrzymywanie sił obronnych w stałej gotowości.

Takie postępowanie opiera się na 4 zasadach:
? Niedopuszczanie do zachowań, które mają bezpośredni wpływ na obniżenie bariery immunologicznej (lekomania, palenie papierosów, alkohol, narkotyki, itp.)
? Postępowanie w sposób wzmacniający siły obronne (właściwe odżywianie, systematyczna aktywność fizyczna, hartowanie ciała, itp.)
? Umiejętne postępowanie podczas różnych chorób i dolegliwości, by nie tylko nie spowodowały one niekorzystnych następstw, ale aby wykorzystać je dla wzmocnienia organizmu (leki, medycyna naturalna, itp.)
? Pogłębianie umiejętności wykorzystania naszych sił psychicznych (autopsychoterapia)

3. Nienadużywanie leków

Podstawą tej zasady jest stosowanie leków tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne i to pod kontrolą lekarza.

4. Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej

Odpowiednio częsty i intensywny ruch pozwala na wzmocnienie organizmu i zachowanie właściwej tężyzny fizycznej i psychicznej.

5. Prawidłowe odżywianie się

Należy stosować się tutaj do kilku prostych zasad:
? Trzeba jeść tylko tyle, ile się zużywa
? Maksymalne wyeliminowanie z diety tłuszczów zwierzęcych i zastąpienie ich tłuszczami roślinnymi oraz produktów wysokoprzetworzonych, np. cukru, soli, białej mąki.
? Spożywanie dużych ilości warzyw i owoców
? Ograniczenie spożycia potraw o wysokiej ilości cholesterolu

6. Hartowanie się

Chodzi tutaj o świadome, planowe poddawanie swego ciała i psychiki różnego rodzaju bodźcom, czasem nawet ekstremalnym, by wzmocnić się, przygotować do sytuacji trudnych, uodpornić się na ekstremalne bodźce w sferach: fizycznej, psychicznej i społecznej.

7. Rozwijanie umiejętności walki ze stresem

Polega to na umiejętności rozróżniania ?dobrego? i ?złego? stresu i stałego uczenia się sterowania swoimi reakcjami, ograniczanie i eliminowanie wpływu bodźców negatywnych, ale też na pełniejsze ich wykorzystanie. Mają tu zastosowanie wszelkie techniki psychoterapeutyczne, m.in. trening asertywności, umiejętność relaksacji i odreagowywania negatywnego stresu, także poprzez wysiłek fizyczny.

8. Wyeliminowanie nałogów

Mamy tu na myśli wszelkie działania mające na celu zachęcenie ludzi do pozostawania wolnym od nałogów i podejmowania wysiłku ich porzucenia. Kluczem do sukcesu jest motywacja i wsparcie.

9. Życzliwość dla innych

Jest to jeden z podstawowych wymiarów społecznego wymiaru zdrowia. Inaczej mówiąc, zdrowym społecznie jest ten, kto czyni dobro, jest życzliwym dla innych, zna wartość pojęć: tolerancja i kompromis i posługuje się nimi w praktyce, będąc jednocześnie asertywnym. Działanie w naszym Stowarzyszeniu jest bardzo dobrym sposobem na pielęgnowanie i rozwijanie tych cech.

10. Zachowanie postawy copingowej

Coping to z ang. dawanie sobie rady w życiu. Jest to reguła zamykająca w sobie pozostałe. Człowiek prowadzący zdrowy styl życia to taki, który jest o.k., życiowy optymista, odbierany przez innych jako człowiek sukcesu. Dzięki temu jest osobą atrakcyjną dla innych, posiadającą wielu przyjaciół. Jest mu po prostu łatwiej żyć.
Właśnie na krzewieniu tychże zasad wśród młodych ludzi, nie tylko członków PCK, powinna polegać promocja zdrowia w ruchu młodzieżowym PCK. Może zabrzmi to trochę banalnie, ale musimy zadbać o to, aby te zasady w pierwszej kolejności dotyczyły w praktyce nas, młodzieży PCK, mając odbicie w rzeczywistości.
 

Październik

- 4 października odbyła się prelekcja pani Wiesławy Pyzik z ZR PCK w Tarnowie na temat honorowego krwiodawstwa.

- W akcji honorowego krwiodawstwa, zorganizowanej przez SK PCK na terenie klasztoru oo. Redemptorystów oddano prawie 14 litrów krwi. W?ród 30 krwiodawców było 11 uczniów liceum, najwięcej z klasy III d. Gratulujemy pięknej postawy! Na życzenie wielu osób i za zgodą Księdza Proboszcza akcja będzie jeszcze powtórzona!

Listopad

- Zbiórka do puszki Zarządu Rejonowego PCK zaowocowała  imponującą kwotą 368 zł! Podziękowania dla hojnych ofiarodawców.

- W dniach 29-30 listopada w naszej szkole odbył się kurs udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez PCK. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych.
 

Lista uczestników kursu udzielania pierwszej pomocy PCK:

1. Renata Głąb
2. Zuzanna Bajorek
3. Patryk Cyrybał
4. Gabriela Matug
5. Patryk Smoszna
6. Aleksandra Tyka
7. Monika Twardziak
8. Paulina Grabowska
9. Gabriela Piątek
10. Andrzej Hołda
11. Paweł Kulikowski
12. Karol Gucwa
13. Filip Majkutewicz
14. Dawid Marcu
15. Monika Oleksy


Uczniowie otrzymali certyfikaty ważne na terenie Unii Europejskiej.


Marzec

Karolina Przybyła z kl. IIIa zajęła II miejsce indywidualnie w powiatowym etapie Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK. Będzie reprezentowała szkołę w eliminacjach rejonowych.


ROK SZKOLNY 2011/2012

Regulamin I Szkolnych Zawodów Ratownictwa Przedmedycznego w tuchowskim Koperniku
 

WRZESIEŃ
Liczba członków SK PCK- 242, w tym 84 z klas pierwszych.

Kl. I a - 15 osób
Kl. I b - 22
Kl. I c - 17
Kl. I d - 30
Kl. II a - 14
Kl. II b - 25
Kl. II c - 25
Kl. II d - 22
Kl. III a - 25
Kl. III b - 16
Kl. III c - 14
Kl. III d - 17

PAZDZIERNIK
Uczniowie klas III wysłuchali prelekcji p. Wiesławy Pyzik z ZR PCK w Tarnowie na temat honorowego krwiodawstwa.

W szkole odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, propagowana również wśród mieszkańców Tuchowa. Krew oddało 12 osób, w tym 10 uczniów naszej szkoły.

Przeprowadzona została kwesta wśród uczniów i nauczycieli na pomoc charytatywną organizowaną przez ZR PCK. Zebrano do puszki 240 zł.

Lista honorowych krwiodawców - 27 X 2011r.
1. Paulina Kukułka IIIa
2. Dominika Truchan
3. Sara Bajorek IIIb
4. Paulina Gogola IIIc
5. Izabela Piekarz
6. Renata Zbylut
7. Kamil Czapla
8. Mateusz Bajorek
9. Mateusz Hołda IIId
10. Karol Walas

Listopad
W Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK szkołę będą reprezentować uczennice kl. IIIc : Karolina Marczyk, Edyta Zbylut i Anita Zawiła.

29 XI w Sali Lustrzanej w Tarnowie miały miejsce uroczyste obchody 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i 60 rocznicy ruchu honorowego krwiodawstwa w Tarnowie. Nasza szkoła otrzymała dyplomy za udział w akcjach krwiodawstwa i międzyszkolnym konkursie krwiodawstwa. I miejsce w Tarnowie wśród szkół średnich zajął Zespół Szkół Budowlanych, zaś PWSZ w Tarnowie zajęła I miejsce w Małopolsce i III miejsce w Polsce. Harcerze z Zespołu Szkół nr 16 utworzyli uroczysty szpaler na powitanie wszystkich zaproszonych gości. W części artystycznej wystąpili uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej. Polski Czerwony Krzyż został utworzony w 1919 roku. Pierwsze oddziały w Tarnowie powstały w 1921 roku. W 1951 r. powstaje ruch honorowego krwiodawstwa w Tarnowie. W początkach krew przetaczano bezpośrednio od dawców do biorców, w szpitalu, ponieważ nie było środków do jej konserwowania. Z Tarnowa wysyłana była krew dla walczących powstańców węgierskich w 1956 r. Obecnie w Tarnowie jest 1200 dawców, w powiecie ok. 1000 ? oddają łącznie prawie 2800 l krwi rocznie. Władze miasta ufundowały darmową komunikację miejską dla honorowych krwiodawców.

Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA ... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.
Jan Paweł II ? 2004 r.
 
 
Marzec

- Szkolna drużyna PCK w składzie: Karolina Marczyk, Edyta Zbylut i Anita Zawiła (kl.IIIc) zajęła II miejsce w eliminacjach powiatowych Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK. Karolina zajęła I miejsce indywidualnie.
W etapie rejonowym dziewczyny wywalczyły III miejsce drużynowo i indywidualnie.

- W czasie zbiórki wielkanocnej do puszki ZR PCK na rzecz ubogich rodzin powiatu tarnowskiego zebrano 195,87 zł.
 
Kwiecień
 
Szkolna drużyna PCK w składzie: Karolina Grzenia, Maciej Lewicki, Monika Mikos, Paulina Poręba i Karolina Przybyła zajęła IV miejsce w zawodach ratowniczych PCK w Tarnowie, które odbywają się od wielu lat w Parku Strzeleckim.

Czerwiec
 
W dniu 1VI odbyły się I Szkolne Zawody Pomocy Przedmedycznej, w których uczestniczyły 5-osobowe drużyny z klas I i II. Zwyciężyła klasa IIa. Miejsce II przypadło klasom Id i IId, zaś miejsce III- kl.Ib. Zwycięska klasa otrzyma nagrodę finansową z funduszu Rady Rodziców. Gratulacje dla wszystkich uczestników!
 
Oto szczegółowe wyniki I SZPP - czerwiec 2012
 
Uczestnicy szkolnych zawodów ratowniczych PCK w dniu 1VI 2012r.:

Kl.Ia
1. Kamil Zając
2. Natalia Lenart
3. Paulina Krzysztofik
4. Justyna Zbylut
5. Mateusz Janiczek
Kl.Ib
1.Klaudia Łyda
2.Krzysztof Uchwat
3.Wioletta Krydka
4.Kinga Gomółka
5.Dominik Nieć
Kl.Ic
1.Maciej Miłkowski
2. Kamil Iżykowski
3. Klaudia Maurycy
4. Agnieszka Sokólska
5. Magdalena Bęben
Kl.Id
1.Karolina Grzenia
2. Jadwiga Siwak
3. Paweł Wójcik
4. Mateusz Niedośpiał
5. Kamil Szumiński
Kl.IIa
1.Monika Mikos
2. Paulina Poręba
3. Karolina Przybyła
4. Anna Nalepka
5. Aleksandra Rolka
Kl.IIb
1. Angelika Mleczko
2. Justyna Rempała
3. Agnieszka Erazmus
4. Karolina Kwaśna
5. Iwona Smoleńska
Kl.IIc
1.
2.
3.
4.
5.
Kl.IId
1. Maciej Lewicki
2. Krystian Reczkowski
3. Dominik Dziuban
4. Iwona Gondek
5. Marcin Witek
 
 
ROK SZKOLNY 2010/2011

PAŹDZIERNIK
Lista członków SK PCK:
Kl. I a - 21 osób
Kl. I b - 25
Kl. I c - 27
Kl. I d - 20
Kl. II a - 22
Kl. II b - 16
Kl. II c - 19
Kl. II d - 15
Kl. III a - 13
Kl. III b - 24
Kl. III c - 23
Kl. III d - 21
Kl. III e - 26
Razem: 272 uczniów


Nabór nowych członków w klasach I - 93 osoby. Razem 272 uczniów!
Przeprowadzono zbiórkę składki członkowskiej po 2 zł.
Na książeczkę oszczędnościowa SK PCK wpłacono 272 zł, pozostałą kwotę (272 zł) odesłano do ZR PCK w Tarnowie.

Na początku października odbyła się prelekcja dla uczniów klas III na temat honorowego krwiodawstwa, przeprowadzona przez p. Wiesławę Pyzik z ZR PCK w Tarnowie. Zgromadzeni dowiedzieli się o wymaganych warunkach, które spełniać musi potencjalny krwiodawca. Obejrzeli też film przybliżający cele i zadania tej szczytnej idei.
18 pazdziernika odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w szkole.
Udział zgłosiło 30 uczniów. Ostatecznie zakwalifikowano 22 osoby.
Każda oddała 450 ml krwi. Zebrano więc razem 9900 ml!
Krwiodawcy otrzymywali 8 tabliczek czekolady, kartonik soku, konserwę z szynką..

Lista honorowych krwiodawców:
1. Piotr Sajdak
2. Mateusz Madej
3. Klaudia Toporkiewicz
4. Ilona Słowik
5. Natalia Synowiec
6. Albert Bryl
7. Marzena Burek
8. Monika Jamka
9. Katarzyna Stachura
10. Anna Ligęza
11. Bartłomiej Pachołek
12. Adam Pawiński
13. Anna Jasińska
14. Anna Majewska
15. Karol Dudek
16. Łukasz Lewicki
17. Karolina Nowak
18. Marek Nosal
19. Sebastian Sopala
20. Małgorzata Korzeniowska
21. Władysław Sajdak
22. Anna Darowska

Wszystkim gratulujemy! Wasza Krew będzie ratowała ludzkie życie!

Grudzień
Powstała szkolna drużyna PCK, złożona z uczennic kl.IIIc, które będą reprezentować liceum w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK.

Luty
Odbyły się warsztaty na temat uzależnień, finansowane przez ZR PCK w Tarnowie. Wzięło w nich udział 26 uczniów klas II.

Marzec
I miejsce w finale Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK w Tarnowie.
W skład zwycięskiej drużyny wchodziły uczennice klasy IIIc: Anna Maria Hołda, Natalia Musiał i Marta Piekarz.
Ponadto Anna Maria Hołda Hołda - zajęła II miejsce w kategorii indywidualnej.

Kwiecień
Przeprowadzony został 5-godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym uczestniczyło 25 członków SK PCK:
Olga Budny
Agnieszka Nytko
Michał Patyk
Paulina Kukułka
Kornelia Kozioł
Aleksandra Mikrut
Iwona Gacek
Kinga Sysło
Anna Lejawka
Karolina Grzywacz
Agnieszka Potępa
Anita Zawiła
Edyta Zbylut
Anna Wilga
Karolina Marczyk
Szczepan Bielak
Arkadiusz Stachoń
Tomasz Ryndak
Daniel Pytlarz
Mariusz Nalepka
Piotr Gabriel
Piotr Dziuban
Albert Orlof
Marta Siwek
Magdalena Kwiek

Wszyscy otrzymają certyfikaty respektowane w Unii Europejskiej.

Szkolna drużyna PCK (Anna Maria Hołda, Natalia Musiał, Agnieszka Kołaczek, Marta Piekarz z kl.IIIc i Karolina Marczyk z kl.IIc) zajęła III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, które rozgrywały się w Parku Strzeleckim w Tarnowie.

Klasa IIId ofiarowała swoją nagrodę 500 zł za zajęcie I miejsca w Szkolnych Dniach Kultury na fundusz SK PCK, z którego przyznawane są zapomogi dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Przeprowadzona została kwesta do puszki na cele statutowe ZR PCK w Tarnowie, w której zebrano wśród uczniów i nauczycieli 282,40 zł.

ROK SZKOLNY 2009/2010

Lista członków SK PCK w roku szkolnym 2009/2010
I a - 32
I b - 7
I c - 14
I d - 14
II a - 17
II b - 9
II c - 15
II d - 17
II e - 12
III a - 21
III b - 16
III c - 10
III d - 14
III e - 19
Razem : 217 uczniów

Wrzesień

- Dokonano naboru nowych członków spośród uczniów klas I - 67 osób.
Zebrano składkę członkowską (2 zł) od 217 uczniów. Połowa kwoty została odprowadzona do ZR PCK, zaś drugą część wpłacono na książeczkę oszczędnościową SK PCK.
- Przyznano zapomogę okolicznościową w wysokości 50 zł.

PaŹdziernik

- Odbyła się prelekcja dla uczniów klas III na temat honorowego krwiodawstwa, wygłoszona przez pracownika ZR PCK, p. Wiesławę Pyzik
- Dnia 26X2009 odbyła się kolejny raz akcja honorowego krwiodawstwa, zorganizowana przez Szkolne Koło PCK. Wzięło w niej udział 24 uczniów klas trzecich, którzy oddali łącznie 10.8 litrów krwi! Gratulujemy!!!

W akcji uczestniczyli:
1. Katarzyna Hering
2. Aleksandra MoŹdzierz
3. Dorota Hołda
4. Beata Matusik
5. Małgorzata Maślanka
6. Iwona Gawryał
7. Ola Rogozińska
8. Norbert Piątek
9. Dawid Miłkowski
10. Sebastian Budzyński
11. Jakub Gierałt
12. Mateusz Stańczyk
13. Piotr Kurzawa
14. Szczepan Musiał
15. Dawid Kukułka
16. Justyna Mikołajczyk
17. Justyna Dawid
18. Michał Rogowski
19. Jolanta Cygan
20. Adrian Czapla
21. Kamil Hadała
22. Katarzyna Karaś
23. Karolina Kierońska
24. Paweł Król

Listopad

Przeprowadzona została zbiórka do puszki na cele statutowe ZR PCK (paczki świąteczne dla ubogich rodzin). Zebrano 212 zł

Marzec

Zbiórka do puszki w ramach akcji "Wielkanoc z PCK".
Zebrana kwotę 219.02 zł przekazano do ZR PCK w Tarnowie.

Anna Hołda zajęła I miejsce w kategorii indywidualnej
w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK.

Szkolna drużyna PCK (Albert Bryl, Anna Maria Hołda,
Agnieszka Kołaczek, Natalia Musiał, Marta Piekarz )
zajęła III miejsce w rejonowych zawodach ratowniczych
PCK w Tarnowie.

Czerwiec
Przyznano zapomogę losową w wysokości 180 zł z funduszy SK PCK.

ROK SZKOLNY 2008/2009

Lista członków SK PCK w roku 2008/2009:
KL. I A - 10
KL. I B - 18
KL. I C - 25
KL. I D - 17
KL. I E - 13

KL. II A - 22
KL. II B - 15
KL. II C - 6
KL. II D - 7
KL. II E - 16

KL. III A - 23
KL. III B - 9
KL. III C - 29
KL. III D - 19
KL. III E - 23
 

PAŹDZIERNIK

- Dokonano naboru nowych członków spośród uczniów klas I (75 osób).
-Przeprowadzona została składka członkowska (2zł).
Do SK PCK zapisało się aż 252 uczniów. Zebrana kwota w połowie została przekazana do Zarządu Rejonowego PCK, druga połowa zasiliła stan oszczędności SK PCK (w listopadzie zostaną przyznane zapomogi).
-30 października odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa 'I ty możesz uratować życie'.
19 uczniów oddało w sumie 8.55 litra krwi.

Krew oddawali :

Mateusz Słota
Katarzyna Romańska
Paulina Gut
Karolina Zygadło
Natalia Pypeć
Albert Bąk
Anna Mróz
Justyna Dzierżawska
Natalia Dutka
Jakub Padoł
Anna Kazana
Dominik Ryndak
Piotr Antoniuk
Władysław Sajdak
Arkadiusz Pękala
Małgorzata Dziekan
Sylwia Sikora
Katarzyna Witek

LISTOPAD

-W dniach 5 i 7 XI odbył się kurs udzielania I pomopcy dla członków SK PCK, w którym uczestniczyło 22 uczniów klas I. Drugi kurs dla 15 osób odbędzie się 5 grudnia. -W pierwszych dniach grudnia odbędą się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu. Zainteresowane osoby mogą uzyskać wskazówki u opiekunki SK PCK.
- Przeprowadzona została kwesta do puszki w ramach akcji "Dzień walki z głodem", w której zebrano 250.71 zł.
- Przyznano 3 zapomogi losowe (ze zgromadzonych w ostatnich latach funduszy SK PCK) w łącznej kwocie 500 zł.

Grudzień
- Odbył się kurs I pomocy PCK , w którym uczestniczyło 15 uczniów klas I, finansowany przez Zarząd Główny PCK.
- Odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK, w których najlepsze wyniki uzyskały uczennice klasy Ic: Anna Maria Hołda, Kornelia Uchwat i Marta Piekarz. Będą one reprezentowały szkołę na eliminacjach rejonowych.
- Odbył się kurs udzielania I pomocy dla nauczycieli, zorganizowany przez opiekuna SK PCK. Uczestniczyło nim 16 osób.

Styczeń

- Przydzielono zapomogę losową w wysokości 200 zł .

Luty

- Przydzielono zapomogę losową w wysokości 100 zł.

Marzec

- Przeprowadzona została zbiórka do puszki na cele statutowe ZR PCK. Zebrano 229.98 zł.
- W eliminacjach rejonowych Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK szkoła zajęła IV miejsce.

Kwiecień

- W zawodach ratowniczych PCK na szczeblu rejonowym drużyna w składzie: Anna Lewicka, Katarzyna Starzec, Anna Maria Hołda, Kornelia Uchwat i Marta Piekarz zajęła V miejsce.
ROK SZKOLNY 2007/8
 
WRZESIEŃ

- Dokonano naboru nowych członków spośród uczniów klas I (zgłosiło się 70 osób).
  W sumie SK PCK liczy 195 osób!
 
Oto aktualna lista członków naszego Koła PCK:

KLASA IA - 21            
KLASA IB - 14
KLASA IC - 13
KLASA ID -   6
KLASA IE - 16
KLASA IIA -14
KLASA IIB - 13
KLASA IIC - 30
KLASA IID - 18
KLASA IIE - 18
KLASA IIIA - 12
KLASA IIIB - 10
KLASA IIIC - 4
KLASA IIID - 6
KLASA IIIE - 0

- Składka członkowska została w połowie przekazana do Zarządy rejonowego PCK, druga część znajduje się na książeczce oszczędnościowej SK PCK. Zostanie wykorzystana na zapomogi dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

PAŹDZIERNIK

- W ramach akcji zbierania funduszy do puszki Zarządu Rejonowego PCK uczniowie i nauczyciele wpłacili 204,22 zł.
- Uczniowie klas III wzięli udział w prelekcji pracownicy Zarządu Rejonowego PCK p.M. Pyzik na temat honorowego krwiodawstwa.
Uwaga!    Zapowiadana na 3XII szkolna akcja honorowego oddawania krwi ze względu na planowane próbne matury została przeniesiona na I połowę stycznia.

LISTOPAD

Szkolne eliminacje Olimpiady Promocji Zdrowia (w formie testu pisemnego) obejmują:
- zasady higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej,
- zasady zdrowego odżywiania,
- znaczenie aktywności ruchowej człowieka,
- problematykę ochrony środowiska,
- profilaktykę uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki),
- zapobieganie chorobom zakaźnym (szczególnie HIV, AIDS) oraz cywilizacyjnym,
- zapobieganie urazom i wypadkom,
- zasady udzielania pierwszej pomocy
- podstawowe wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim i PCK

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do opiekunki SK PCK, p.A.Broniek.
 
GRUDZIEŃ

11 grudnia odbyła się w szkole akcja honorowego krwiodawstwa, w której uczestniczyli uczniowie klas III i 1 uczennica kl.II b.

22 osoby oddały w sumie prawie 10 litrów krwi!

Chętnych do oddania krwi było o wiele więcej, niestety surowe przepisy nie dały im tej możliwości.

W akcji uczestniczyli:

Kl. IIb
 
1. Justyna Dzierżawska

kl. IIIa

1. Michał Wojna

kl.IIIb

1. Agnieszka Zbylut
2. Monika Kurczab

kl. IIIc

1. Iwona Cudek
2. Katarzyna Kras
3. Stanisław Bijak
4. Agnieszka Tuman
5. Zbigniew Wrona

kl.IIId

1. Bożena Sołtys
2. Marcin Kmietowicz
3. Małgorzata Wójcik
4. Rafał Zaucha

kl. IIIe

1. Agnieszka Gierałt
2. Aurelia Bańbor
3. Mateusz Karaś
4. Krzysztof Starzyk
5. Albert Gomułka
6. Marcin Kus
7. Michał Potok
8. Arkadiusz Smalarz
9. Włodzimierz Tokarz


- Uczennice: Oliwia Michalik z kl.IIIc, Anna Lewicka i Katarzyna Starzec z IIc będą reprezentowały szkołę w Rejonowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK. W roku szkolnym 2007/8 SK PCK liczyło 195 członków, w tym 70 uczniów klas pierwszych, dla których zostały przeprowadzone prelekcje agitujące, zapoznające z charakterem i zadaniami organizacji.


Przeprowadzono zbiórkę składki członkowskiej (po 2 zł): połowa zebranej kwoty zasiliła książeczkę oszczędnościową SK PCK ( z tych funduszy pochodzą zapomogi dla uczniów). Zorganizowano bezpłatny kurs udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas pierwszych (22 osób)

Zorganizowano prelekcję na temat honorowego krwiodawstwa oraz akcję krwiodawstwa, w której uczestniczyło 22 uczniów pełnoletnich. (po 450 ml krwi)
Zorganizowano dwie szkolne akcje zbiórki do puszki (204 i 115 zł) w ramach działań zaplanowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Tarnowie. Szkolna drużyna zajęła II miejsce w eliminacjach powiatowych i III miejsce w rejonowych Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK. Drużyna uczestniczyła również w rejonowych eliminacjach zawodów ratowniczych PCK (IVmiejsce).

 
ROK SZKOLNY 2006/2007  
 
Lista członków SK PCK:
 
KL. I A - 18
KL. I B - 22
KL. I C - 18
KL. I D -   5
KL. I E - 20
KL. II A - 10
KL. II B - 14
KL. II C - 10
KL. II D -   5
KL. II E -   3
KL. III A - 25
KL. III B - 10
KL. III C -   1
KL. III D - 13
 
RAZEM: 174 UCZNIÓW
 
WRZESIEŃ
 
- Dokonano naboru nowych członków spośród uczniów klas pierwszych - 83 osoby.
 
PAŹDZIERNIK
 
- Zebrana został składka członkowska (2 zł). Połowa kwoty zasiliła fundusz
  SK PCK, druga połowa została odprowadzona do ZR PCK w Tarnowie.
 
GRUDZIEŃ
 
- Odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w szkole, uczestniczyli w niej pełnoletni uczniowie klas III ( 19 osób):
 
KL. III A
 
1. Urszula Mucha
2. Karatarzyna Wiejacka
3. Marek Kowalczyk
4. Jakub Węgrzyn
5. Łukasz Ryndak
6. Karolina Król
7. Piotr Romański
8. Marcin Zbylut

KL.III B
 
1. Agnieszka Sikorska
2. Magdalena Bajorek
3. Marta Grzenia
4. Marcin Bąk
5. Krzysztof Styrkowiec

KL. III C
 
1. Łukasz Smalarz
2. Przemysław Gubała
3. Radosław Świątek
4. Michał Pierz

KL. III D
 
1. Karolina Mączko
2. Magdalena Cup
 
Chętnych do oddania krwi było więcej, surowe przepisy uniemożliwiły im to tym razem.
 
- Uczennice klasy II C: Karolina Brotoń, Katarzyna Kras, Beata Łazeba i Paulina Wajda będą reprezentowały szkołę w rejonowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu i PCK.
 
ROK SZKOLNY 2005/2006
 
 
WRZESIEŃ
 
- Nabór nowych członków spośród uczniów klas I-ych ( 50 osób).
 
- Lista członków SK PCK:
 
I A   -  17
I B   -  14
I C   -   7
I D   -   5
I E   -   7
II A  - 25
II B  - 10
II C  -  4
II D  -  2
III A - 34
III B - 23
III C - 12
III D - 18

RAZEM : 176 OSÓB

PAŹDZIERNIK

- Zebranie składki członkowskiej ( 2 zł). Połowa kwoty została przesłana do  Zarządu Rejonowego PCK w Tarnowie na potrzeby statutowe, druga połowa została wpłacona na książeczkę oszczędnościową SK PCK

 - Zorganizowanie na terenie szkoły kwesty z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem. Zebrano 201,26 zł.  Kwota przeznaczona przez ZR PCK na dożywianie dzieci w szkołach.

LISTOPAD

 - Zorganizowanie na terenie szkoły akcji honorowego krwiodawstwa.

Liczba krwiodawców - 12 ; oddali łącznie 5400 ml krwi.

MARZEC

 - Przyznano zapomogę losową jednemu z uczniów w wysokości 200 zł.
- Udział uczniów kl.IIIa ( M.Dudek, D.Lewicki, K.Niemiec) w Olimpiadzie  Wiedzy o Zdrowiu i PCK w Tarnowie i zajęcie IV miejsca.

KWIECIEŃ

- Zorganizowany został nieodpłatny kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym uczestniczyło 34 uczniów klas pierwszych-członków SK PCK

MAJ

 - Drużyna ratownicza (kl.III) nie wzięła udziału w zawodach, ponieważ ich termin pokrył się z uroczystością pożegnania uczniów klas maturalnych.

ROK SZKOLNY 2004/2005

Lista członków szkolnego koła PCK w roku szkolnym 2004/2005:
Klasa Ia             -    28            
Klasa Ib             -      5
Klasa Ic             -      5
Klasa Id             -    17
Klasa IIa            -      3
Klasa IIb            -    20
Klasa IIc            -      8
Klasa IId            -      7
Klasa IIIa          -    31
Klasa IIIb          -     11
Klasa IIId          -      7
Klasa IIIc          -      11
Klasa IIId          -     10
Klasa IIIe          -       1
Łącznie          -     157  Członków SK PCK

     
Główne działania:
 

Wrzesień - nabór nowych członków z klas pierwszych - 55 osób.

Październik - zebranie składki członkowskiej (2 zł opłata roczna) . Połowa kwoty zgodnie ze statutem PCK została odprowadzona do Zarządu Rejonowego PCK, połowa zasiliła konto na książeczce oszczędnościowej SK PCK- z niej też przyznana została jedna zapomoga losowa (100 zł).

Listopad - pierwsza akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana w tucholskim liceum (do tej pory uczniowie oddawali krew razem z kolegami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych)
31 uczniów (13 dziewczyn i 18 chłopców) oddało w sumie prawie 13 litrów krwi!
Krew oddał co piąty dorosły uczeń szkoły. Pobierał zaś personel medyczny tarnowskiego szpitala im. Św. Łukasza, z pomocą organizacyjną szkolnej pielęgniarki p. Edyty Patyk.
Akcję poprzedziła prelekcja pracownika ZR PCK na temat zasad honorowego krwiodawstwa.
Osoby, które  zgłosiły  się  do akcji  honorowego  krwiodawstwa W  dniu 16 listopada  2004 r.

    Klasa III A:

    Małgorzata Wójcik
    Anna Patalas
    Agnieszka Giemza
    Jolanta Hec

      Klasa III B

    Wioletta Januś
    Agnieszka Łempa
    Grzegorz Marszałek
    Bogusław Wszołek
    Marcin Sterkowicz
    Jarosław Stawarz
    Piotr Kita
    Daniel Wojtanowski
    Sabina Zaprzałka
    Magdalena Dziuban
    Dariusz Madej
    Jacek Podsiadło
    Mariusz Nosal
    Krzysztof Krużel
    Michał Smoleń
    Dariusz Zoń
    Łukasz Pypeć
    Łukasz Knapik

 

Klasa III C
 

    Wojciech Wolak
    Wojciech Bąk
    Rafał Hołda
    Anna Sajdak
    Małgorzata Cudek
     

Klasa III E
 

1. Michał Korzeniowski

2. Piotr Solarz

3. Karol Misiuro

 
Grudzień - odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Zdrowia i Wiedzy o PCK.  Zwyciężyli uczniowie klasy biologiczno-chemicznej (IIa) :

    Monika Dudek
    Dominik Lewicki
    Katarzyna Niemiec

Luty - w dniach 18 i 25 lutego odbył się nieodpłatny kurs pierwszej pomocy dla członków PCK, prowadzony przez p. E. Pyzik z Zarządu Rejonowego PCK . Uczestnicy kursu otrzymali legitymacje, respektowane w całej Europie .Są to następujące osoby:
Piotr Cieśla, Adam Jasikowski, Tomasz Igielski, Dariusz Potok, Marcin Gierałt, Dominik Lewicki, Anna Sajdak, Aneta Mączko, Małgorzata Cudek, Agata Kras, Renata Wiejacka, Rafał Hołda, Katarzyna Niemiec, Monika Dudek, Barbara Witali, Martyna Lisak, Łukasz Ryndak, Adam Maciaszek, Jakub Moździerz, Katarzyna Wiejacka, Agata Słota, Sylwia Czapla, Urszula Mucha, Alina Filar, Aneta ślaga, Katarzyna Kozak, Justyna Filar, Magdalena Jasica, Jakub Malinowski, Mateusz Hudyka, Mateusz đlaga, Maciej Słowik, Joanna Pawłowicz, Karolina Król.
28 lutego w eliminacjach Rejonowej Olimpiady Zdrowia i Wiedzy o PCK zespół Liceum im.M.Kopernika zajął I miejsce po uzyskaniu 89 pkt. (na 90 możliwych)

     
Marzec - w finale olimpiady ( 9 marca) zespół LO w Tuchowie zajął IIImiejsce, wyprzedzony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.
W kategorii indywidualnej IImiejsce zajęła Monika Dudek, III-Katarzyna Niemiec, IV- Dominik Lewicki.
Uczestnicy olimpiady musieli się wykazać wiedzą :
- zasady zdrowego żywienia
- zasady higieny osobistej i otoczenia
- problematyka ochrony środowiska przyrodniczego
- zapobieganie chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym
- zapobieganie urazom i wypadkom
- profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki)
- zasady udzielania pierwszej pomocy
- wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim i PCH

Kwiecień - Trwają przygotowania szkolnej drużyny pierwszej pomocy do udziału w mistrzostwach.

Maj - 10 maja szkolna drużyna w składzie: Anna Sajdak (kapitan), Monika Dudek, Dominik Lewicki i Katarzyna Niemiec, zajęła I miejsce na Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Tarnowie. II miejsce- ZSP w Tuchowie, III miejsce - ZSP w Zabnie.
Zawody rozegrano w Parku Strzeleckim. Zespoły udzielały pomocy poszkodowanym na
6 stacjach . Kolejny etap zmagań w Krakowie.

     
- W połowie maja członkowie Szkolnego Koła PCK przeprowadzili na terenie szkoły kwestę do puszki , z inicjatywy Zarządu Rejonowego PCK. Zebrano 66 zł (tylko).
 
Czerwiec - 3 czerwca szkolna drużyna  zajęła IX miejsce w Małopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Krakowie. I miejce przypadło ratownikom z Niemiec.
Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Różnica między I i IX miejscem wynosiła 15 pkt na 150 możliwych do zdobycia.
     

ROK 2004

    - III miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu życia (eliminacje powiatowe i rejonowe - Tarnów): Agnieszka Sikorska, Małgorzata Wójcik, Anna Grzywacz

    - I miejsce w eliminacjach rejonowych i udział w eliminacjach wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Krakowie: Agnieszka Sikorska, Anna Sajdak, Renata Wiejacka, Małgorzata Wójcik.
     

    ROK 2003

    -II miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia (eliminacje rejonowe - Tarnów): Anna Lech, Anna Łątka, Agnieszka Sikorska.

    - II miejsce w rejonowych eliminacjach Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK: Anna Lech, Anna Łątka, Agnieszka Sikorska, Beata Gut.

    - II miejsce w SK PCK w konkursie honorowego Krwiodawstwa: "Potrzebna Krew - Twoja także".
     

ROK 2002

    - I miejsce w eliminacjach rejonowych i udział w eliminacjach wojewódzkich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Myślenicach: Dorota Majchrowicz, Aleksanadra Witek, Katarzyna Kierońska Agnieszka Mazurkiewicz, Małgorzata Sobczyk, Urszula Lebryk
     

ROK 2001

    - IV miejsce w eliminacjach rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.
     

ROK 1999

    - IV miejsce w III Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK w Tarnowie.
     

ROK 1997

    - II miejsce w eliminacjach rejonowych, I miejsce w eliminacjach wojewódzkich i udział w V Krajowych Mistrzostwach Drużyn Ratowniczych PCK w Przysiece: Mirosław Bryl, Łukasz Galas, Joanna Gębala, Anna Płaza.

    - I miejsce w Olimpiadzie Zdrowia i Wiedzy o PCK: Barbara Dziadkowiec, Joanna Gębala, Anna Płaza
     

ROK 1989

    -Tomasz Bernal zajął II miejsce i Beata Czapla - III miejsce w konkursie plastycznym "70 lat Polskiego Czerwonego Krzyża".