Drukuj

Uczniowski Klub UNESCO

unesco 1

Od roku 1979 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie należy do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO.


Logo Szkół Stowarzyszonych:

unesco 2Symbole:
globus= świat; gołąb= pokój: dzieci trzymające się za ręce= przyjaźń i solidarność;
książka= edukacja
słońce= energia potrzebna do utrzymania pokoju.System Szkół Stowarzyszonych UNESCO (UNESCO Associated Schools Project) ma na celu mobilizowanie szkół we wszystkich zakątkach świata do podejmowania realizacji nowych programów, które wzmocnią rolę edukacji w promowaniu kultury pokoju i tolerancji.
Partnerstwo między szkołami, wymiana nauczycieli i uczniów, stanowią integralną część działań Systemu Szkół Stowarzyszonych.
Do Systemu Szkól Stowarzyszonych mogą należeć przedszkola, szkoły podstawowe, średnie oraz szkoły wyższe kształcące nauczycieli.

SZKOŁY  STOWARZYSZONE  POWINNY:

 • realizować podstawowe cele zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, tak w szkole jak i poza nią;
 • uczestniczyć w programach proponowanych przez UNESCO
 • koncentrować swoją pracę wokół problemów (edukacja dla pokoju, prawa człowieka, demokracja i tolerancja, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, różnorodności kulturowej świata, solidarności z ofiarami przemocy, katastrof naturalnych i społecznych)
 • poszukiwać i stosować nowe metody nauczania;
 • realizując cele, współpracować z różnymi partnerami, jak np. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, środki masowego przekazu, osoby prywatne itp.
 • twórczo traktować swój udział w Systemie Szkól Stowarzyszonych i informować raz w roku o pracy i podejmowanych inicjatywach Polski Komitet ds. UNESCO w Warszawie


Projekty, którymi zajmują się Szkoły Stowarzyszone

Mają one różnorodny charakter. Pozwalają młodzieży na poznanie nowych, interesujących problemów współczesnego świata.
Jednym z najważniejszych i najszerszych programów realizowanych przez młodzież szkół jest Światowe Dziedzictwo Kulturowe.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się programy związane z ekologią i ochroną środowiska.
Są one prowadzone od wielu lat, a ich zadaniem jest propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego człowieka. W wielu szkołach działają kluby ekologiczne, które organizują różne akcje, m.in. obchody w kwietniu "Dnia Ziemi".

Tydzień  Kultury w LO im. M. Kopernika w Tuchowie

Odbywa się nieprzerwanie od roku 1985, który został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  Międzynarodowym Rokiem Młodzieży.
Organizowany jest w naszej szkole w ostatnim tygodniu listopada i ma na celu propagowanie wiedzy o UNESCO i Narodach Zjednoczonych, akcentuje ważne rocznice znajdujące się w kalendarzu UNESCO.

Dotychczas obchodziliśmy m.in.

 • Międzynarodowy Rok Młodzieży
 • Międzynarodowy Rok Alfabetyzacji
 • Międzynarodowy Rok Pokoju
 • Międzynarodowy Rok Schronienia dla Bezdomnych
 • Międzynarodowy Rok Rodziny
 • Międzynarodowy Rok Ludzi Starszych
 • Międzynarodowy Rok Kultury Pokoju


Co roku w okresie wakacji uczniowie biorą udział w obozach językowych organizowanych pod auspicjami Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Od roku 1995 szkoła utrzymuje regularną wymianę nauczycieli i uczniów z Illtalgymnasium w Illingen w Zagłębiu Saary (Niemcy)- Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.
Dalszych informacji o tej szkole i współpracy z Tuchowem znaleźć można na stronie: www.illtal-gymnasium.de