Drukuj

Materiały RODO

monitoring

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w budynku

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 10, 33-170 Tuchów (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 14 65 25 414).

2.Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel.190 527, adres do korespondencji: Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 10, 33-170 Tuchów).

3.Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikomuczniom, ochrony mienia oraz wsparcia kontroli dostępu do budynku szkoły i znajdujących się w nim pomieszczeń.

4.Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem wejście główne i od strony sali gimnastycznej, korytarze, szatnię, oba boiska szkolne.

5.Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (dodany art. 154 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).

6.Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7

7.Dane z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia

8.Osoba, której dane dotyczą posiada w uzasadnionych przypadkach prawo dostępu do nagrań, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach.

9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.Odbiorcą danych mogą być osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego).