Drukuj

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor - mgr Zbigniew Budzik

dyrektor

 

Pedagog szkolny
mgr Anna Szymańska


Język polski
mgr Iwona Sandecka
mgr Mirosława Tomasik

Język angielski
mgr Grażyna Ciężkowska
mgr Lucyna Ryndak
mgr Aneta Szupińska
mgr Katarzyna Armatys-Kawalerska

Język niemiecki
mgr Beata Niemiec - Ryba


Język francuski
mgr Małgorzata Gądek

Matematyka
mgr Małgorzata Kowal
mgr Anna Darowska

Informatyka
mgr Małgorzata Kowal
mgr Anna Darowska

Fizyka z astronomią
mgr Zbigniew Budzik

Historia / Historia i społeczeństwo
mgr Barbara Zagórska
mgr Barbara Czosnyka 

WOS
mgr Katarzyna Armatys-Kawalerska
mgr Barbara Zagórska

Geografia
mgr Anna Suchan

Przyroda
mgr Teresa Podraza

Biologia
mgr Teresa Podraza

Chemia 
mgr Agnieszka Szklanny

Edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Paweł Słowik


Podstawy przedsiębiorczości
mgr Barbara Czosnyka

Wiedza o kulturze
mgr Małgorzata Gądek

Wychowanie fizyczne
mgr Dorota Kajmowicz
mgr Paweł Słowik


Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Teresa Podraza

Religia
ks. mgr Łukasz Dudka

Bibliotekarz
mgr Monika Mikos