Drukuj

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

 

Dyrektor - mgr Zbigniew Budzik

dyrektor

 

Pedagog szkolny
mgr Anna Szymańska


Język polski
mgr Iwona Sandecka
mgr Mirosława Tomasik
mgr Elżbieta Wójcik

Język angielski
mgr Grażyna Ciężkowska
mgr Lucyna Ryndak
mgr Agnieszka Stańczyk
mgr Katarzyna Armatys-Kawalerska

Język niemiecki
mgr Beata Niemiec - Ryba


Język francuski
mgr Małgorzata Gądek

Matematyka
mgr Małgorzata Kowal
mgr Katarzyna Syrek

mgr Anna Darowska
mgr Anna Damian

Informatyka
mgr Anna Darowska
mgr Katarzyna Syrek

Fizyka z astronomią
mgr Zbigniew Budzik
mgr Małgorzata Budzik

Historia / Historia i społeczeństwo
mgr Barbara Zagórska
mgr Barbara Czosnyka 
mgr Łukasz Wójcik

WOS
mgr Barbara Zagórska
mgr Łukasz Wójcik

Geografia
mgr Anna Suchan
mgr Dorota Mieszczakowska

Biologia
mgr Teresa Podraza
mgr Marzena Wójcik

Muzyka
mgr Urszula Kantor

Chemia 
mgr Agnieszka Szklanny

Edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Paweł Słowik


Podstawy przedsiębiorczości
mgr Barbara Czosnyka

Wychowanie fizyczne

mgr Dorota Kajmowicz
mgr Paweł Słowik


Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Monika Mikos

Religia
ks. mgr Łukasz Dudka

Bibliotekarz
mgr Monika Mikos