Drukuj

Obchody 60-lecia Szkoły - 15.10.2005

Program uroczystości:

  • Godz. 10.00 - Msza św. w Kościele p.w.św. Jakuba koncelebrowana przez: ks. mgr A.Igielskiego (absolwenta 1949), ks. dr L.Rojowskiego, ks.dr P.Sobczaka)
  • Godz. 11.00 - Złożenie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli (delegacje)
  • Godz. 11.30 - Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej połączone z jubileuszem 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie
  • Godz. 13.00 - Obiad dla zaproszonych gości

„Cofnęliśmy wskazówki zegara o kilkanaście albo i więcej lat i przypominaliśmy sobie radości i smutki minionego czasu” . Uroczystą akademię rozpoczął dyrektor szkoły mgr Zbigniew Budzik, witając wszystkich przybyłych gości: 

- przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Tarnowie,

- prof.dr.hab. Antoniego Florkowskiego-syna pierwszego dyrektora liceum,

- mgr Józefę Pacanę-emerytowaną nauczycielkę geografii, która była członkiem pierwszej komisji przeprowadzającej egzamin dojrzałości w powojennej Polsce,

- przedstawicieli Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie: dyr. Elżbietę Chrząszcz i z-cę dyr. Hannę Skalską,

- przedstawicieli gminy Tuchów i radnych.

- przedstawicieli związków zawodowych ZNP i NSZZ „Solidarność”

- przedstawicieli dyrekcji i nauczycieli Powiatowych Szkół Tarnowskich,

- absolwentów z lat 1945-1950 oraz byłych i obecnych pracowników szkoły

- grono pedagogiczne, uczniów i rodziców.

Jubileusz 60-lecia zgromadził w murach szkoły dawnych nauczycieli i wychowanków. Uczniowie przedstawili najpiękniejsze wspomnienia, historię szkoły i bieg wydarzeń na transparentach, które wywołały gromkie brawa. Montaż słowno-muzycznym przygotowały: A.Broniek i I.Sandecka. Zespół „Pokolenie” w składzie Ewa, Alicja i Andrzej Stanisławczykowie, Renata Przęczek, Jarosław Schabowski, Marek Mikos i Bogusław Maciaszek (absolwenci szkoły) śpiewem wspominali minione lata: „Wspomnień nigdy dość...”, „Szkoła ma kochana, różne mam o Tobie sny”, „Powrócisz tu”, „Dziękuję Ci szkoło, zostałaś w pamięci i sercu” i wiele innych.

Podziękowań było wiele: za poświęcenie za trud i za bycie razem.

W ciągu 60 lat w naszej szkole uczyło 227 nauczycieli. Obecni byli: Burza Stanisława, Dulian Maria, Gądek Sabina, Gładysz Jan, Goliszewska Barbara, Goliszewski Tadeusz, Hauer Teresa, Płachno Alicja, Kowalik Agnieszka, Kowalik Aleksander, Kras Marian, Majchrowicz Eleonora, Majchrowicz Kazimierz, Nalepka Krystyna, Pacana Józefa, Pyciński Eugeniusz, Remian Stanisław, ks.Rojowski Leszek, Schabowski Jarosław, Śpiewak Anna i Jerzy, Winko Irena, Czosnyka Krystyna oraz byli pracownicy: Drogoś Zofia, Drogos Stanisław, Potępa Zofia, Wantuch Barbara, Gawron Anna, Lis Zofia, Schabowska Czesława, Wszołek Cecylia.

„Nie wszyscy mogli być z nami, niektórzy odeszli już na zawsze, ale wciąż obecni są we wdzięcznej pamięci tych, z którymi spotykali się kilkadziesiąt lat temu w murach tej szkoły”

Następnym punktem programu było Ślubowanie klas pierwszych, do którego zaprosił uczniów dyrektor szkoły słowami „Zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla przyszłości” /Franklin De Rooselvet /

Po części artystycznej rozpoczęły się Obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Pani mgr Maria Chrząszcz-dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie wręczyła Medal KEN, najwyższe odznaczenie Ministra Edukacji panu mgr J.Sysce z ZSP w Zakliczynie, jak również Nagrodę Ministra Edukacji pani B.Niziołek oraz Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty pani T.Połoska za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Następnie wicestarosta mgr A.Słowik po krótkim przemówieniu wręczył Nagrody Starosty Powiatu Tarnowskiego osobom: U.Szymańskiej, A.Drogosiowi, M.Kuczek, M.Stach, K.Rudzikowi, M.Lechowicz-Liro, B.Porebskiej, M.Kwasniewskiej-Kobylarczyk, A.Rudera, B.Motyce, T.Podrazie, R.Grzenia, U.Ginter, oraz nauczycielom z naszej szkoły: dyr. Z.Budzikowi, A.Broniek, I.Sandeckiej i A.Darowskiej. Nagradzał również dyrektor naszej szkoły swoich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrodę otrzymali: M.Wojcieszek, B.Zagórska, A.Jurek, L.Kubit, M.Gadek, M.Folner, G.Ciężkowska, S.Obrzut, J.Gogola, ks.P.Sobczak.

Życzenia składali również przedstawiciele Związków Zawodowych. Naczelnik Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia z rąk przew. ZNP otrzymał Pamiątkowy Medal z okazji 100-lecia Związku.

Na zakończenie przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie naszej szkoły złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i wręczyli kwiaty wszystkim zaproszonym gościom.

Po części oficjalnej był uroczysty obiad i spotkanie po latach.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w tej uroczystości, która pozostawiła piękne wspomnienia.