Podsumowanie projektu "Bądź Eko II"

Podsumowanie projektu „ Bądź EKO” w LO w Tuchowie

             We wrześniu i w pierwszym tygodniu października realizowany był w naszej szkole projekt „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych II”, który obejmował różne działania. 

  1. Zajęcia ekologiczne. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży z klasy 2e:  Wiktoria Adamczyk, Olga Gut, Julia Łądkiewicz, Wiktoria Łątka, Daria Mikrut, Julia Murczek, Barbara Pikusa, Milena Strojny,  Gabriela Świderska i Kamila Tabiś brała udział w prowadzonych przez Teresę Podrazę zajęciach ekologicznych o tematyce recyklingu, ochrony wód, powietrza, gleb, poznania obszarów Natura 2000, znajomości organizmów chronionych. Każda uczestniczka zajęć otrzymała pendrive oraz książkę: „Krótkie wykłady Ekologia”, której lektura na pewno wzbogaci wiedzę uczestniczek zajęć i pozwoli  na usystematyzowanie i zrozumienie istotnych zagadnień dotyczących stanu środowiska.  Dodatkowo w ramach uzupełnienia zajęć odbył się wyjazd do Farmy Fotowoltaicznej i na ścieżkę Przyrodniczo - Leśną w Wierzchosławicach.  

  2. Akcja „Sprzątanie Świata” – porządkowanie miejsc w pobliżu szkoły. Wykorzystując słoneczną pogodę w pierwszych 2 tygodniach września zorganizowano kilka akcji  porządkowych z udziałem młodzieży z klas: 1c, 2b, 2c. 

  3.  Doposażenie Kącików Ekologicznych poprzez posadzenie zakupionych w ramach projektu roślin ozdobnych, przesadzanie hodowanych już roślin do nowych donic oraz założenie kompostownika na terenie szkoły. Tych działań wraz z nauczycielem biologii podjęli się wybrani uczniowie z klasy 2b oraz 2e.

  4. W dniu 24 września odbyły się warsztaty „Ochrona owadów zapylających” dotyczące charakterystyki  i roli pszczół samotnic w zapewnieniu różnorodności biologicznej. W czasie warsztatów  przygotowano także budki lęgowe dla pszczół, ptaków i jeży, gatunków zagrożonych ze względu na zły stan środowiska a bardzo ważnych dla zachowania równowagi ekologicznej. Warsztaty prowadził przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych WM pan Tomasz Gawlik.

  5. Na samym początku września ogłoszono 4 konkursy, w których wzięło udział kilkudziesięciu uczniów rywalizując w różnych konkurencjach.  

Konkurs Gra planszowa Wielkoformatowa wymagał od uczniów nie tylko skutecznych rzutów kostką, ale również połączony był z koniecznością odpowiedzi na pytania dotyczące segregacji odpadów i znajomości organizmów chronionych. Nie każdy uczestnik posiadał identyczną wiedzę dotyczącą znajomości aktualnych technik segregacji odpadów, np. jak funkcjonuje PSZOK i gdzie się taki punkt znajduje (dla mniej zorientowanych to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Dlatego też rywalizacja w tej grze była do ostatniego rzutu kostką i do ostatniej odpowiedzi na wskazane pytanie. W konkursie Gra  Wielkoformatowa najlepsi byli: Jakub Mikrut – I miejsce, Karol Jantoń – II miejsce, Jakub Starzyk – III miejsce oraz wyróżnieni zostali: Emilia Słowik, Alexandru Marcu i Weronika Wójcik. 

  1. Drugi konkurs to Quiz przyrodniczo ekologiczny szczególnie nastawiony na znajomość organizmów występujących w naszych środowiskach, ich zwyczajów i trybu życia oraz wiedzy na temat gatunków chronionych. Tutaj najlepsze wyniki osiągnęli: Martyna Sobczyk – I miejsce, Jakub Mikrut – II miejsce, Justyna Rąpała – III miejsce oraz wyróżnienia i nagrody dodatkowe:  Natalia Gogola, Patrycja Szymańska, Tomasz Grzebień, Gabriela Stańczyk i Oliwia Kras.

  2. Formą plastyczną był Konkurs „Konsumuję. Segreguję”, polegający na wykonaniu plakatu dotyczącego propagowania nowoczesnych sposobów segregacji. Przez 2 tygodnie na korytarzu szkolnym zorganizowana była wystawa prac konkursowych opatrzonych numerami. Uczniowie przygotowali plakaty wykorzystując różne techniki i sposoby przekazu, tak aby ująć najważniejsze założenia konkursu. Prace skrupulatnie oceniło trzyosobowe Jury nauczycieli  oraz  150 uczniów, którzy oddali swój głos do skrzynki. Głosy te przeliczył przewodniczący szkoły – Hubert Świderski i zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono najlepszych. W tym konkursie  zwyciężyła Klaudia Kipiel, która w swojej pracy posłużyła się motywami analogicznymi do gangu Biedronkowych  Świeżaków.  Nagrody również otrzymali: Małgorzata Grzenia – II miejsce, Kamil Kiełbasa – III miejsce a dodatkowe wyróżnienia:  Natalia Korpała,  Zuzanna Niemiec, Julia Kotowicz, Martyna Sobczyk, Dominika Noga i Daria Nowak.

  3. W Konkursie „ Recykling I Like it” należało przygotować rzecz użytkową z wykorzystaniem surowców wtórnych i różnych resztek materiałów. I tak między innymi  powstał piękny kolorowy kapelusz z folii, wstążek i tektury, plecak szkolny, torebka z gazet i sklejonych nakrętek tworzących rączki, kartki świąteczne z różnokolorowych papierów, kolorowe ozdoby choinkowe, piękne drzewo z kawałków drutu czy zabawka – rakieta z butelek pet, papieru i bibuły. Tu również w ocenie brało udział trzyosobowe jury nauczycieli oraz podliczono głosy oddane przez poszczególnych. W tym konkursie najlepsi byli: Aleksandra Gawryał – I miejsce, Elwira Koszyk – II miejsce, Martyna Sobczyk – III miejsce, zaś wyróżnienia otrzymały Julia Kuta i Daria Mikrut.

                        Na uroczystym spotkaniu nauczycieli i przedstawicieli uczniów z okazji święta KEN zostały rozdane dyplomy i nagrody osobom wyróżnionym w poszczególnych konkursach, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. W ten sposób podsumowano kolejną edycję projektu „Bądź EKO” prowadzoną w naszej szkole przez Teresę Podrazę. Do  tych działań ekologicznych bezpośrednio zaangażowanych było ponad 120 uczniów, co na pewno przyczyniło się do propagowania i pogłębiania wiedzy dotyczącej stanu środowiska przyrodniczego oraz znajomości form i możliwości jego ochrony.                                                                                                                                   Teresa Podraza