16 listopada jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest jednym z najpopularniejszych dni z kalendarza UNESCO wśród szkół stowarzyszonych . Został ustanowiony przez ONZ z inspiracji UNESCO w 1995 roku. Inicjatywa ta była odpowiedzią na pogłębiające się zjawiska nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu oraz towarzyszącej im marginalizacji i dyskryminacji mniejszości. 

Mahatma Gandhi powiedział: „Niestosowanie przemocy (non-violence) nie jest częścią garderoby, którą można dowolnie zakładać i zdejmować. Mieszka w sercu i musi być nieodłączną częścią naszej istoty”.

Tolerancja uznaje uniwersalne prawa człowieka i podstawowe wolności innych osób. Ludzie są z natury różnorodni, tylko tolerancja może zapewnić przetrwanie mieszanych społeczności w każdym regionie świata.

Poniżej:

- link do informacji o przyznaniu tegorocznej nagrody UNESCO Madanjeet Singh Centrum Rozwiązywania Konfliktów w Demokratycznej Republice Kongo. Nagroda ustanowiona dla promocji tolerancji i niestosowania przemocy jest poświęcona pogłębianiu ducha tolerancji w sztuce, edukacji, kultury, nauki i komunikacji, więcej: https://en.unesco.org/prizes/madanjeet_singh

- link do zaprezentowania i omówienia licznych osiągnięć byłych laureatów nagrody UNESCO Madanjeet Singh.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-day-for-tolerance/