Projekt „Matematyczne szlaki Europy” wydłużony

Informujemy, iż projekt „Matematyczne szlaki Europy” (Maths routes around Europe) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ został wydłużony do 31.08. 2021r. Decyzja o prolongacie projektu o jeden rok została spowodowana zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 na całym świecie. W marcu podjęto decyzję o zdalnym nauczaniu, a loty międzynarodowe zostały wstrzymane. Uniemożliwiło to zrealizowanie ostatniej wymiany młodzieżowej w naszym liceum, która była zaplanowana na kwiecień br. Przypomnijmy, że w projekcie biorą uczniowie szkół z następujących krajów: Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski. We wszystkich wymienionych krajach, oprócz Polski, odbyły się spotkania młodzieży według założonego planu. Jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja epidemiczna poprawi się na tyle, by wymiana międzynarodowa w naszym Koperniku mogła bezpiecznie odbyć się w przyszłym roku kalendarzowym.

Udział w projekcie „Maths routes around Europe” to bezcenne doświadczenie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. To nie tyko empiryczna nauka matematyki, to przede wszystkim poznawanie innych ludzi, kultur czy miejsc. To również doskonalenie tzw. kompetencji kluczowych do których należą:

  • rozwijanie komunikowania się w językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim
  • doskonalenie umiejętności komputerowych i informatycznych
  • rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich
  • rozwijanie umiejętności uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata i przygotowanie do dalszej edukacji
  • rozwijanie poczucia inicjatywy, kreatywności i przedsiębiorczości
  • rozwijanie świadomości kulturowej
  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
  • rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalne

Tymczasem będziemy się dzielić z Wami na szkolnym facebook’u wspomnieniami z wymian międzynarodowych, które już miały miejsce. Pokażemy Wam również ciekawe zadania matematyczne realizowane w trakcie mobilności, z którymi zmierzyli się Wasi koledzy i koleżanki, jak również problemy matematyczne stworzone przez samych uczniów. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną projektu: https://erasmusplusmaths.wixsite.com/erasmusplusmaths   gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące projektu „Matematyczne szlaki Europy”.