Spotkanie z policjantem

12 listopada gościliśmy w naszej szkole pana Stanisława Koćwina - emerytowanego funkcjonariusza Policji, zajmującego się profilaktyką ryzykownych zachowań wśród młodzieży. Prelekcja, którą wygłosił nasz Gość, dostarczyla uczniom podstawowej wiedzy na temat zachowań ryzykownych, na które narażony jest współczesny młody człowiek. Tematyka zajęć nawiązywała do programu " Godność człowieka", autorstwa pana Stanisława Koćwina.