Wyjazd do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

30 stycznia grupa uczniów klasy 3 b wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z czynnikami mającymi wpływ na planowanie i rozwój własnej kariery zawodowej, poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz określenie dalszej drogi kształcenia. Opiekę nad młodzieżą sprawowała mgr B. Czosnyka.