LX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

26 stycznia br. uczniowie naszej szkoły: Jakub Pypeć z klasy 3b i Arkadiusz Chaim z 2b, wzięli udział w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Zmienny blok tematyczny LX edycji olimpiady odbył się pod hasłem: "Polska i jej sąsiedzi. Polityka - Gospodarka - Społeczeństwo - Kultura". Wśród młodych znawców polityki i społeczeństwa z Małopolski, reprezentanci Liceum uzyskali wysokie lokaty. Serdecznie gratulujemy!