Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

W piątek 8 grudnia 2017 dziesięciu uczniów z klasy IIIa wzięło udział w zajęciach w tarnowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Spotkanie prowadziła p. Iwona Pasierb - doradca zawodowy. Jego tematem były kierunki studiów i rynek pracy.

Wyjazd i spotkanie zorganizowała p. Agnieszka Jurek, pedagog szkolny.

01a