Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!

Trochę później niż zwykle, bo dopiero 4 września wkroczyliśmy w nowy rok szkolny 2017/18. Rozpoczął się on trochę smutno, gdyż od pożegnania przechodzącej na emeryturę pani prof. Anny Broniek. Dziękujemy za przepracowane w naszym liceum 31 lat, za wszystkie wspaniałe lekcje, za wielu wychowanków - polonistów, wyjazdy do teatrów, przedstawienia i występy organizowane w szkole, Tuchowskie Horyzonty Filmowe, nagrody zdobywane na konkursach i olimpiadach,  za ciepło i zrozumienie, za wszystko! Zamyka sie pewien rozdział w historii naszej szkoły, ale świat musi kontynuować swój bieg...

Po tym nostalgicznym początku uroczystości przyszła pora na informacje dotyczące organizacji tego roku szkolnego. 
Oby był on dla nas wszystkich jak najlepszy!

Wkrótce zdjęcia z uroczystości.