Nowy projekt ekologiczny

Od 19 do 26 kwietnia trwa rekrutacja do projektu „Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim”. W ramach projektu przewidziane są dwa konkursy - plastyczny „Dbam o mój świat” oraz „Recykling jest the best”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Realizacja zadania zaplanowana jest od 18 kwietnia do 30 września 2017 roku. Będzie dotyczyła: prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach „Natura 2000”, poprawa jakości powietrza, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.

Celem głównym zadania jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczniów: ZSP w Ryglicach, ZSP w Żabnie, ZSOiZ w Gromniku, ZSOiZ w Ciężkowicach, ZSLiT w Wojniczu, CKZiU w Tuchowie, LO w Tuchowie oraz podopiecznych SOSW w Zbylitowskiej Górze, poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Ideą konkursu plastycznego „Dbam o mój świat” jest przygotowanie plakatu tematycznie związanego z ochroną środowiska, natomiast udział w konkursie „Recykling jest the best” polega na wykonaniu przedmiotu - przestrzennej figury z surowców wtórnych.

Materiały rekrutacyjne do projektu można uzyskać na stronie powiatu: http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/3220-ekologia-na-calego-w-powiecie-tarnowskim-materialy-rekrutacyjne-do-projektu