Najlepszy z francuskiego

Najlepszym uczniem z języka francuskiego został Jakub Pypeć z klasy Ib. Serdeczne gratulacje!