Spotkanie z doradcą zawodowym

22 marca 2017 klasy I i II uczestniczyły w spotkaniu z doradcą zawodowym mgr inż. Grażyną Muniak. Uczniowie zapoznali się z kierunkami studiów i rynkiem pracy.