Warsztaty filmoznawcze

Warsztaty filmoznawcze w naszej szkole!

Odbędą się 5 i 6 grudnia dla klas IIIa hum. i IIIc w ramach projektu "Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej".
Zajęcia warsztatowe poprowadzi p. Maciej Dowgiel z Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi, doktor nauk humanistycznych, autor kilkudziesięciu analiz i opracowań filmoznawczych.