Konsultacje dla rodziców

W czwartek 10 marca 2016 od 16.00 do 17.00 odbędą się konsultacje, na które zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców.