Wojtek Lewicki stypendystą Prezesa Rady Ministrów!

 

 18 listopada 2015 w auli Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom regionu tarnowskiego. Stypendia wręczali Kurator Małopolski - Aleksander Palczewski oraz Starosta Tarnowski Roman Łucarz. Stypendystą z naszego Liceum został uczeń klasy III c - WOJCIECH LEWICKI. 

Serdecznie gratulujemy Wojtkowi tego osiągnięcia!

 

01a