Świadectwa maturalne z sesji poprawkowej

11 września 2015 można będzie odebrać w sekretariacie szkoły świadectwa maturalne z sesji poprawkowej.