Informacja dla tegorocznych maturzystów

30 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00 odbędzie się w naszym liceum  rozdanie świadectw dojrzałości i aneksów oraz ogłoszenie informacji o wynikach tegorocznych matur.