Nowy rok szkolny rozpoczęty

1 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2014/2015. Weszliśmy w niego z niemal ne zmienioną liczbą uczniów. Także grono pedagogiczne jest w zasadzie to samo co w roku ubiegłym. Powróciła do nas po rocznej przerwie p. mgr Anna Broniek natomiast p. mgr Agnieszka Szklanny przebywa w I semestrze na urlopie macierzyńskim.

Wszystkim życzymy udanej pracy i wysokich osiągnięć w nauce!