Dzień Patrona

Wczoraj w szkole odbył się kolejny Dzień Patrona. W zorganizowanej uroczystości wzięły udział władze Powiatu Tarnowskiego: Starosta Tarnowski, pan Roman Łucarz, pan Edmund Juśko - Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, pan Andrzej Słowik - radny Powiatu Tarnowskiego Ziemi Tuchowskiej  oraz dyrektorzy okolicznych gimnazjów:  pani Ewa Sawicka z Publicznego Gimnazjum w Karwodrzy,  pani Anna Maria Karcińska z Zespołu Szkół w Burzynie, pan Józef Wzorek z Publicznego Gimnazjum w Tuchowie, pan Józef Marszałek z Publicznego Gimnazjum w Siemiechowie, nauczyciele, rodzice, emerytowani pracownicy naszej szkoły oraz, oczywiście, uczniowie.

Pan Dyrektor Zbigniew Budzik powitał na wstępie wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał p. Roman Łucarz, który stwierdził m.in., że tuchowskie liceum jest perełką Powiatu Tarnowskiego, jest to szkoła, do której zawsze jest bardzo dobry nabór, któa osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, co potwerdzają od lat wyniki egzaminu maturalnego.

Dyrektor Z. Budzik zwrócił także uwagę, że nasze liceum mieści się w czołówce najlepszych szkół Powiatu Tarnowskiego, uczniowie mają bardzo dobry przyrost wiedzy, odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, z powodzeniem dostają się na studia a w szkole panuje wspaniała atmosfera. Podziękowął także władzom powiatu za decyzję o utrzymaniu szkolnej stołówki.

Następnie odbyła się akademia przygotowana pod kierunkiem p. Grażyny Ciężkowskiej i p. Mirosławy Tomasik a potem wykład na temat historii lotów kosmicznych wygłoszony przez dra Wojciecha Króla z UMCS w Lublinie oraz Tomasza Zajączkowskiego. Zebrani mogli zwiedzić szkołę, obejrzeć filmy dotyczące astronomii i Mikołaja Kopernika, zajrzeć do planetarium i obserwatorium astronomicznego, obejrzeć fotografie Karola Guta z klasy IIId. Wieczorem zaś odbyła się dyskoteka.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne uczczenie pamięci Mikołaja Kopernika.