Najlepszy uczeń z języka francuskiego

Wczoraj odbył się konkurs na najlepszego ucznia z języka francuskiego. Spośród biorących w nim udział uczniów, najlepszym okazał się Karol Janowiec z klasy Ia. On też w nagrodę pojedzie do Francji (Saint-Jean de Braye) na pobyt językowy od 16 do 30 czerwca b.r.

Serdeczne gratulacje!