Konkurs z francuskiego

W poniedziałek 17 lutego na 6 lekcji (11.35 - 12.35) odbędzie się konkurs na najlepszego ucznia z języka francuskiego.

Konkurs będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Czytanie ze zrozumieniem
  • Ćwiczenia gramatyczno – leksykalne
  • Krótką wypowiedź pisemną

Chętnych prosimy o zgłoszenie się do mnie (M. Gądek) w tym samym dniu do godziny 10.30.

PAMIĘTAJCIE O NAGRODZIE!!!